Meny

Icopaljordet på Fjellhamar

Innlegg i Romerikes Blad 4.2.2020

Det har tidligere vært bred politisk enighet om å bevare Icopaljordet på Fjellhamar ved bygging av ny barneskole.

Detaljreguleringsplanen for nye Fjellhamar skole var oppe til 2. gangs behandling i kommunestyret 28.1.2020.

I illustrasjonsplanen for Fjellhamar skole er det vist mange funksjoner som vil blokkere for tilgangen til Icopaljordet slik det fremstår i dag: Sykkelparkering, skolehage, sandvollyballbane osv.

Icopaljordet med tilgang fra Marcus Thranes vei er det mest brukte grøntområdet på Fjellhamar til frilek, akebakke, fotball og andre uteaktiviteter.

For å gi noen politiske føringer i det videre prosjekteringsarbeidet for hvordan Icopaljordet skal være, fremmet Opposisjonen (Sp, Høyre, FrP, Venstre og Krf) følgende tilleggsforslag i kommunestyremøtet 28.1.2020:

«Ved utformingen av skolens uteområde må deler av Icopaljordet ha samme funksjoner som i dag med god tilgang fra Marcus Thranes vei. Sykkelparkering kan med fordel flyttes nærmere skolebygningen, bl.a. for å redusere faren for at sykler stjeles, og skolehagen og ballspill flyttes i området mot jernbanelinjen»

Det er viktig for bruken av Icopaljordet at det er lett tilgang til området for lokalbefolkningen.

Dessverre stemte Arbeiderpartiet og Posisjonen ned forslaget.

I Teknisk utvalgsmøte 16.1.2028 hadde MDG følgende protokolltilførsel: "Miljøpartiet De Grønne mener at Icopaljordet burde bevares i funksjon som et grøntareal for lokalbefolkningen og kun direkte brukes som en del av elevenes uteområde ved nye Fjellhamar skole."
Likevel stemte de ned Opposisjonens forslag i kommunestyremøte 28.1.2020.

Så rar kan politikken være.

Tom Arne Pedersen
Lørenskog Senterparti