Meny
Stortinget med løve i forgrunnen

Ingen domstoler legges ned

Innlegg i Romerikes Blad 23.05.2020

19.5.2020 ble det klart at et flertall med Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV vil stemme mot regjeringens forslag om å redusere antall rettskretser i Norge.

Dette får stor betydning for vår region.

Regjeringens forslag innebærer en betydelig sentralisering av domstolene. Forslaget undergraver de lokale domstolers posisjon ved å nedprioritere dem til såkalte "rettssteder". Dette skal etter regjeringens plan skje i Lillestrøm. Som "rettssted" vil vi ikke ha noen garanti for stedlig bemanning. Ressursene vil komme under press og domstolen i Ski vil få mye å gjøre, og den vil kunne argumentere for at den trenger mer ressurser, og etter hvert alle ressurser. Dette blir en oppskrift på sterk sentralisering og en klar invitasjon til nedleggelse av Lillestrøm i neste omgang. 

Det er viktig og ha tingrettene og jordskifterettene nær der folk bor og å opprettholde kompetansearbeidsplasser i distriktene. Derfor var det så viktig at dette ble stoppet i Stortinget nå.

Regjeringens forslag følger samme mål som regjeringen har fulgt i «Nærpolitireformen».  Det var ikke en god ide for politiet. Dette er ikke en god ide for domstolene.

 

Tom Arne Pedersen
Lørenskog Senterparti