Meny
2019-02-09 Bjørg Sandkjær

Innlegg på kommunestyremøte 11.12.2019

Sps innlegg i kommunestyremøte 11.12.2019 vedr. budsjettet

 

Ordfører,

Alle forstår at boligutbyggingen påvirker behovet for barnehager, skoler, sykehjem og trafikken på veiene. Det ikke alle innbyggere vet er at all utbygging skjer ved låneopptak og at kommunens gjeld øker jo mer vi bygger ut. Ved utløpet av dette året vil kommunen ha 3656 millioner kroner i gjeld som forventes å stige til formidable 6332 millioner kroner i 2023, dersom investeringene gjennomføres som foreslått av rådmannen.

Opptak av så mye gjeld vil ikke være bærekraftig over tid. Fra 2023 og fremover forventes kommunens driftsutgifter å overstige skatteinntektene. Lørenskog Senterparti mener at det derfor er helt nødvendig at rådmannen ser på om noen prosjekter kan utsettes eller avlyses.

Den storstilte boligutbyggingen i Lørenskog medfører behov for å oppgradere vann- og avløpsnettet. Dette vil bety høyere avgifter for innbyggerne.

Vi er klar over at vi ikke kommer utenom utbygging på Fjellhamar, men vi håper at Icopal-tomta mot Strømmen kan omreguleres til næring. Vi trenger flere arbeidsplasser i kommunen. En omregulering vil også redusere boligveksten i denne del av kommunen.

Som politikere må vi også på et tidspunkt kunne si at nå er det ikke plass til flere innbyggere i Lørenskog, det er ikke plass til flere barnehager, skoler og sykehjem, kollektivtrafikken har nådd sitt metningspunkt,  veiene har ikke kapasitet til flere biler.

Lørenskog Senterparti ser frem til å motta forslag til krav til bomiljø for nye byggeprosjekter, selv om denne utredningen kommer mange år for sent. Gode bomiljø er viktig for folks trivsel og må gå foran utbyggeres ønske om å bygge høyt og trangt for maksimal profitt.

Så til budsjettet. Det er vanskelig å prioritere blant mange viktige saker.

For Senterpartiet er det viktig at vi ikke reduserer antall lærere i skolen. Vi må gjøre noe med at nesten hver fjerde elev dropper ut av videregående skole i Lørenskog, og da er ikke svaret på dette å fjerne lærerstillinger i skolen.

De eldre i kommunen fortjener en verdig alderdom. De som er på sykehjem trenger aktiviteter. Vi har satt av penger til det.

Lørenskog Senterparti vil at omsorg skal tilbys i kommunen. Vi vil aldri godta at folk sendes til sykehjem i andre kommuner, slik at folk mister kontakt med pårørende og venner.

Vi er glade for at hverken Posisjonen eller Opposisjonen vil redusere åpningstiden på Kjenn folkebad. Kjenn folkebad er et tilbud til hele befolkningen. Vi gleder oss over at det ser ut til å bli etablert nye parkeringsplasser for biler i nærområdet, slik at det blir enklere for folk å besøke badet og Kjennhallen.

 

Lørenskog Senterparti vil bidra til at det blir etablert en samferdselsplan for grønn mobilitet, slik at det anlegges trygge sykkelveier og fortau til skoler i kommunen.

Vi setter pris på at Opposisjonen får gehør for at kommunen vil se på om  barnehager og skoler kan bygges billigere med akseptabel kvalitet.

Senterpartiet er også åpen for at barnehager kan etableres og drives av frivillige organisasjoner.

Fremover ser vi behov for at kommunen kutter ned på dyr ekstern konsulentbistand og løser flere oppgaver med egne ansatte. Det er også viktig å sette seg inn i og utnytte statlige tilskuddsordninger og midler kommunen kan søke om fra Innovasjon Norge.

Lørenskog Senterparti er for vanlige folk, ikke bare bønder som noen tror. Vår politikk er å ha tjenester nær folk, der folk har behov for det.

Jeg ble forskrekket da jeg her om dagen ble gjort oppmerksom på at NAV-kontoret i Lørenskog har åpent for publikum bare 2 ½ time 3 dager i uka, mandag, tirsdag og fredag, kl. 11.30-14:00. Jeg har selv jobbet på trygdekontor og vet hvor krevende det kan være for folk å sette seg inn i sine rettigheter og få den veiledning de trenger. Jeg vil derfor undersøke hvordan åpningstiden harmonerer med folks behov, og se hva som ev. kan gjøres med det.

Politikerne bruker fellesskapets penger. Jeg ble en gang spurt om politikerne ville brukt pengene slik, hvis det var deres egne. Jeg ble svar skyldig. Men det er kanskje ingen dum tanke om politikerne bruker fellesskapets penger som om de er deres egne?

Takk.

Tom Arne Pedersen

Gruppeleder/lokallagsleder Lørenskog Senterparti