Meny
El-bil-DSC_0014

Kjennhallen. P-plassene må tilbake

Tom Arne Pedersen

Innlegg i Romerikes Blad 16.8.2019

Lørenskog Senterparti vil tilbakeføre parkeringsplasser ved Kjennhallen og rette opp dårlige trafikkløsninger på Fjellhamar.

Mange er avhengige av bil for å få hverdagen til å gå opp. Det ble veldig vanskelig for mange brukere av Kjennhallen og Kjenn folkebad, da kommunen fjernet parkeringsplassene ved Kjennhallen til fordel for «Grønn campus» aktivitetspark.

Det er inkonsekvent og dårlig politikk å bruke mange millioner kroner på idrettsanlegg ,som mange har glede av, og så gjøre det vanskelig for folk å bruke dem. Lørenskog Senterparti vil derfor tilbakeføre parkeringsplasser ved Kjennhallen og redusere området til «Grønn campus». Grøntarealet som det legges opp til mot vest, vil trolig, p.g.a. sin beliggenhet, bli lite brukt og kan gjøre bedre nytte som parkeringsplasser. Det er flere grøntområder i umiddelbar nærhet som det er mulig å ha aktiviteter på, hvis det er ønskelig.

For å bøte på manglende parkeringsplasser ved Kjennhallen, har kommunen gitt uttrykk for at det kan være aktuelt å gjøre om et hus de benytter som lager til parkeringshus, i nærheten av Solheim skole. Dette vil imidlertid ta tid å realisere.

Folk trenger flere parkeringsplasser nå.

 

De nye bussholdeplassene på Fjellhamar har ført til flere nesten-ulykker når biler kjører forbi bussen som står stille i kjørefeltet på holdeplassen. Selv har jeg har måttet stoppe 2 ganger for bil som har kommet mot meg i mitt kjørefelt.

Lørenskog Senterparti ønsker derfor å gjenåpne de gamle bussholdeplassene med busslommer som fungerte utmerket. Busslommer er bra for flere ting: Trafikken flyter bedre og bussjåføren kan ta seg en liten hvil/vente her hvis han ligger foran ruta. Det er ikke bra når bilkøen bak bussen, som står på holdeplassen, går ut i rundkjøringen.

 

Både boligblokkene ved Haneborgveien og Fjellhamar Fotballklubb trenger parkeringsplassene i Hanaborgveien. Parkering forbudt skiltene er fjernet midlertidig for sommeren. Lørenskog Senterparti vil bidra til at det blir mulig å parkere i Haneborgveien om vinteren, slik det har vært tidligere. Her er plass nok til trygg ferdsel.

Haneborg alle har blitt innsnevret ned mot Haneborgveien med kantstein, slik at det er vanskelig for to biler å passere hverandre om sommeren og ikke mulig om vinteren når snøen ligger på hver side.

Vi i Lørenskog Senterparti er opptatt av å lage gode løsninger for folk, ikke gjøre ting vanskeligere.

Tom Arne Pedersen

Førstekandidat Lørenskog Senterparti