Meny
kunst-kultur-38601004842_7eedd8b5f7_o

Kunstprosjektet ved Lørenskog stasjon

Innlegg i Romerikes Blad 22.1.2020

I retningslinjer for Lørenskogs kommunes kunstfond står det:

«Ved nye, kommunale byggeprosjekt avsettes 1 % av den totale byggesummen til kunstprosjekt»

Hvis f.eks. nye Fjellhamar skole kommer på 900 millioner kroner, så vil 1% utgjøre 9 millioner kroner.

Under behandlingen av kommunens budsjett neste 4 år foreslo opposisjonen å redusere kunstandelen til ½ % av den totale byggesummen, gitt den utfordrende økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Kommunens gjeld forventes å stige fra 3,656 milliarder kroner i 2019 til 6,332 milliarder kroner i 2023, samtidig som kommunens driftsutgifter forventes å overstige skatteinntektene fra 2023. Det er derfor nødvendig å spare inn på områder man kan uten at det går utover viktige tjenester til innbyggerne, helse og omsorg mv. Opposisjonen ble nedstemt av Arbeiderpartiet/posisjonen.

Nå har Arbeiderpartiet/posisjonen (mot Høyre og FrP sin stemme) satt av kr. 500.000 til utsmykning av den 25 meter lange betongkulverten under toglinja mellom Marcus Thranes vei og Ødegårds vei i Lørenskog. Den 37-år gamle briten Adam Nathaniel Furman har blitt bedt om å stå for kunsten.

Senterpartiet tror ikke det er i innbyggernes interesse å bruke kr. 500.000 av kommunens penger på kunst i en betongkulvert under toglinja som folk flest haster igjennom.

Det kan se ut som Arbeiderpartiet/posisjonen har tøyd retningslinjene for hvor pengene skal brukes vel langt, ref. § 2 hvor det står: «Alle etablerte kommunale bygg, eksisterende parkanlegg og møteplasser kan utsmykkes av fondsmidler. Ved møtesteder menes offentlige rom som ut ifra beliggenhet eller historie har blitt et naturlig samlingssted».

På dette stedet hadde det også vært en mulighet å gå i dialog med eierne av SNØ for å høre om de kunne vært interessert i å bidra med kunst som kunne knyttes til anlegget SNØ.

Vi håper, i og med at avgjørelsen er tatt, at kunstprosjektet blir til glede for folk og ikke til ergrelse, og at veggene ikke blir tagget ned, noe de ofte blir i slike underganger.

I jernbaneundergangen på Fjellhamar dekorerte skolebarn veggene for mange år siden. Dette var fint og fikk heldigvis stå i fred for tagging, men ble til slutt borte på grunn av manglende vedlikehold. Dessverre.

Senterpartiet er ikke imot utsmykning og kunst, men ønsker å bruke mindre penger på det. Politikk handler om å prioritere. For Senterpartiet  er det viktigere å få mer penger til eldreomsorg, barnehager og skoler, enn dyre kunstprosjekter.

Tom Arne Pedersen
Lørenskog Senterparti