Meny
natur-kulturlandskap-åker-landbruk

Lørenskog Senterpartis innspill til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021

22.11.2020

P.g.a. investeringer i planperioden, vil kommunens gjeld øke til ca 6,9 milliarder kr ved utgangen av 2024 (side 48). Det er derfor viktig for Lørenskog Senterparti og ikke øke totalbudsjettet for kommunen utover det kommunedirektøren har foreslått, slik at eventuelle påplussinger skal utlignes med tilsvarende innsparinger.

Forslag til innsparinger:

  1. Ta ut sedumtak Fjellhamar skole, idretts- og svømmehall: kr. 11.000.000

Gitt kommunens økonomiske situasjon mener vi det er riktig

å følge kommunedirektørens anbefaling om å ta ut

sedum tak av bestillingen. Det er bygg faglig forsvarlig

å gjøre det, og vi vil få reduserte vedlikeholdskostnader

som følge av det.

 

Det er usikkert om budsjettet holder.

Kr. 11.000.000 avsettes derfor som reservemidler i prosjektet

 

  1. Redusere 10-års jubileum Lørenskog hus 2021                 : kr. 295.000
    Det spares inn kr. 295.000 av foreslåtte kr. 300.000

         (Side 95, Driftsbudsjett med endringer)

 

Resterende kr. 5.000 kan brukes på gratis kaffe og te

til gjester i kafe Veiviseren jubileumsuka.

Dette vil intetanende gjester synes å være en fin gest

når de får høre at dette skjer i forbindelse med at

Kulturhuset er 10 år

 

  1. Redusere 17. mai budsjett 2021                                               : kr. 200.000

Det spares inn kr.200.000 av foreslåtte kr. 250.000

I 2021.

Vi ønsker ikke å ha aktiviteter 17. mai som kan bidra

til å øke Korona-smitten.

Resterende kr. 50.000 foreslås brukt til korps som vil

spille utenfor sykehjem.

 

(Kommunedirektøren: 17.mai-budsjettet har ikke vært

prisjustert de senere år, og det er behov for å styrke

budsjettet med 250 000 kr fra 2021 for å kunne støtte

korps samt gjennomføre arrangementene,

side 69, driftsbudsjett med endringer)

 

  1. Sløyfe nytt årsverk samhandling og forvaltning                 : kr. 3.000.000

 kr. 750.000 pr. år i 2021, 20222, 2023, 2024. totalt   

   (Side 86, Driftsbudsjett med endringer)

 

(Kommunedirektøren: Det foreslås en ny stilling som

følge av generell økt aktivitet, flere brukere med store

sammensatte behov, økning i kjøp av tjenester og

avtaleforvaltning).

 

Forslag til påplussinger:

  1. Opprettholde renhold av beboerrom på sykehjem            : kr. 2.000.000

 2 ganger pr. uke med kr.500.000 pr. år

 i 2021,2022, 2023 og 2024

   (Side 102, Driftsbudsjett med endringer)

 

(Kommunedirektøren: Renhold av beboerrom på

sykehjem reduseres fra 2 ganger per uke til 1 gang per

uke. Dette er i tråd med praksis i flere andre kommuner,

og anses som faglig forsvarlig)

 

  1. Styrke underbemannet skolehelsetjeneste                           : kr. 1.495.000
    ​​​​​​​som trenger flere ressurser i forebyggende arbeid

 

Utligning av innsparinger og påplussinger:

Sløyfe nytt årsverk                                      : kr. 3.000.000

– opprettholde renhold på sykehjem       : kr. 2.000.000

=                                                                     : kr. 1.000.000

+ reduksjon på 10 års jubileum                : kr.     295.000

+ reduksjon på 17. mai                              : kr.     200.000

=                                                                    : kr. 1.495.000

 

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti

 

22.11.2020