Meny
2019 Tidlig morgen på vei til barnehagen

Politisk uenighet om «grønn mobilitet»

Innlegg i Romerikes Blad 26.10.2020

Senterpartiet fremmet følgende forslag i kommunestyremøtet 14.10.2020:

Kommunen skal begynne å se på og utarbeide kostnadsoverslag for trygge gang- og sykkelveier til skolene våre med sykkelveier adskilt fra fortau, slik at gående og folk med nedsatt funksjonsevne kan ferdes trygt. Det bør i denne sammenheng sees på:

- Øvre Grønlivei ned til Fjellhamar skole

- Marcus Thranes vei forbi Fjellhamar skole, Fjellsrud skole og Langvannet til

  Skårerveien

 - Hele Skårerveien til Kjenn skole, Mailand skole og sentrum

 - Gamleveien fra Sørli, forbi Benterud skole og til Rasta skole

Senterpartiet, Høyre, FrP, KrF og Rødt stemte for, men forslaget ble dessverre nedstemt av Arbeiderpartiet, MDG, SV og Venstre.

Vi beklager at vi ikke fikk gjennomslag for at kommunen skal begynne å se på og utarbeide kostnadsoverslag for trygge gang- og sykkelveier til skolene våre med sykkelveier adskilt fra fortau, slik at gående og folk med nedsatt funksjonsevne kan ferdes trygt.

Dette ville ha vært et riktig og viktig skritt for å få til en mer grønn, trygg og helsebringende mobilitet i kommunen.

 

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti