Meny
IMG_1662

Refleksjoner fra folkemøte på Lørenskog Hus 8.1.2020

Innlegg i Romerikes Blad 11.1.2020

Det var «stinn brakke» på Lørenskog Hus. «Vasshjulet» var fylt til randen av folk. Kommunen stilte, som vanlig, med engasjerte og dyktige folk og fikk mange gode innspill fra innbyggerne om hvordan de ser for seg utviklingen i Lørenskog, både muligheter og utfordringer.

Rådmannen sa at vi trenger flere folk å dele regningen på. Bare synd at denne regningen bare øker, jo flere boliger vi bygger og flere som flytter inn i kommunen. Grunnen er at skatteinntektene fra nye innbyggere ikke dekker kommunens kostnader til nye barnehager, nye skoler og ny infrastruktur. Kommunen må låne penger til disse investeringene. Kommunens gjeld øker jo mere vi bygger ut.

Ved utløpet av 2019 hadde kommunen tatt opp 3656 millioner kroner i lån som forventes å stige til formidable 6332 millioner kroner i 2023, dersom investeringene gjennomføres som foreslått av rådmannen.

Opptak av så mye lån vil ikke være bærekraftig over tid. Fra 2023 og fremover forventes kommunens driftsutgifter å overstige skatteinntektene. Lørenskog Senterparti og samarbeidspartiene mener at det derfor er helt nødvendig at rådmannen ser på om noen prosjekter kan utsettes eller avlyses, og håper å få Arbeiderpartiet med på det.

Det viktige fremover er ikke å bygge høyt og tett for å få inn flest mulige nye innbyggere, men å skape gode bomiljø som folk trives i og kan bo i over tid. Veiene og kollektivtrafikken har heller ikke kapasitet til den utbyggingen som Arbeiderpartiet ser for seg.

Mange snakker om «Grønn mobilitet» i Lørenskog kommune, men det mangler tiltak som kan gi barn trygge skoleveier og som gjør at syklende kan krysse kommunen på en trygg måte.

Lørenskog Senterparti mener: 

1.   At det først må bestemmes hvilke veier som skal defineres som trygge hovedferdselsårer for myke trafikanter i kommunen.

2.   At det dernest må nedfelles et prinsipp om at det skal være egne sykkelveier i begge retninger adskilt fra veibane og fortau, slik som det planlegges på Skårersletta. Dette innebærer at fortau kun skal være for gående og rullestolbrukere.

Lørenskog Senterparti forslår at følgende veier skal defineres som trygge hovedferdselsårer for myke trafikanter i kommunen:

1.   Øvre Grønlivei ned til Fjellhamar skole.

2.   Markus Tranes vei forbi Fjellhamar skole; Fjellsrud skole, og Langvannet til Skårerveien

3.   Hele Skåreveien til Kjenn skole, Mailand skole og sentrum

4.   Hele Skårersletta

5.   Gamleveien fra Sørli, forbi Benterud skole og til Rasta skole

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti