Meny
2017 - Trygve Slagsvold Vedum på stand på Karl Johan(1)

Si din mening!

Innlegg i Romerikes Blad 12.02.2020

De politiske partiene og Lørenskog kommune har startet arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Lørenskog Senterparti vil derfor oppfordre innbyggerne i Lørenskog, unge og eldre, til å si hvordan de ønsker at Lørenskog skal utvikle seg.

Det er viktig for oss å få vite hva du setter pris på og hva du ikke synes noe om.

Tom Arne Pedersen
Lørenskog Senterparti