Meny
By-småby-landsby-bygdeby-Sandane-Gloppen-IMG_6984 kopi

Tilsvar om eplehageutbygging

Romerikes Blad 12.03.2021

Det vises til innlegg fra Kari-Sofie Jenssen i Romerikes Blad 9.3.2021.

Jeg kan ikke se at Rødt har bidratt noe i «Eplehagesaken», men er glad for at vi er enig i sak nå.

Senterpartiet har fremmet denne saken ved flere anledninger, bl.a. i kommunestyremøte 17.06.2020, sak 063/20: Lørenskog kommuneplan – utkast til samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn.

Undertegnede fremmet her følgende endringsforslag til kapittel om bokvalitet og inkluderende bomiljø – nytt avsnitt før bærekraftmål:

«Bokvalitet skal også søkes ivaretatt for dagens huseiere, slik at deres solforhold og utsikt ivaretas i størst mulig grad ved bygging av nytt hus på naboeiendommen»

Endringsforslaget fikk 21 stemmer (SP, H, FRP, KRF) og falt.

 

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti