Meny
Kirkegård-grav-IMG_0064 kopi

Urnesatelitt-gravsteder i Lørenskog

Romerikes Blad 16.12.2020

For å imøtekomme det fremtidige gravplassbehovet i Lørenskog, ga kommunestyrets flertall kommunen klarsignal 19.12.2020 til å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for urnesatelitter ved Fjellhamardammen, Kurland, Torshov, Sigrids vei og Feiringveien sør.

Før endelig avgjørelse tas skal innbyggerne spørres til råds.

Fordi saken er ømtålig, synes Senterpartiet at det hadde vært mest naturlig og riktig å spørre innbyggerne til råds før kommunen la ned masse arbeid i saken.

Det ligger i kommunens forslag at gravstedene også skal brukes til rekreasjon. Da må vi regne med at det er barn som leker i nærheten, folk som sitter på plenen, kanskje griller, spiller musikk, osv.

Tenk så at det kommer noen som skal sette ned en urne eller som skal minnes den døde. I disse tilfelle har pårørende et ønske om at ting skal skje med verdighet og respekt for den avdøde.

Vi tror at det kan bli utfordrende og vanskelig å få til gode løsninger på disse nye gravstedene.

Det skal bli spennende å se om folk vil akseptere kombinerte grav- og rekreasjons-steder spredt rundt omkring i bygda uten kirke og/eller kapell.

Tom Arne Pedersen
Lørenskog Senterparti

10.12.2020