Meny
urnesatelitt

Urnesatellittgraver - en ide som bør gravlegges?

Romerikes Blad 26.05.2021

urnesatelitt.png

For å imøtekomme det fremtidige gravplassbehovet i Lørenskog, ga kommunestyrets flertall 19.12.2020 kommunen klarsignal til å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for urnesatelitter ved Fjellhamardammen, Kurland, Torshov, Sigrids vei og Feiringveien sør. Dette blir da uten stedlig kirke eller kapell og med umiddelbar nærhet til barn som leker, folk som sitter på plenen, kanskje griller og spiller musikk.

Det ble bestemt at før endelig avgjørelse tas skal innbyggerne spørres til råds.

Senterpartiet tror det, ved urnesatellittgraver, kan bli vanskelig for pårørende å få den stillhet og respekt de ønsker ved nedsetting av urne og når de skal minnes den døde. Vi spurte derfor våre medlemmer om hva de synes om konseptet med urnesatellittgraver i Lørenskog. Alle som svarte var imot konseptet.

Vi mener at det hadde vært riktig å først spørre innbyggerne om deres mening før kommunen bruker ressurser og penger på noe mange innbyggere kanskje ikke vil ha. Dette var bakgrunnen for at vi i kommunestyremøte 19.5.2021 stilte ordføreren spørsmål om «Når og hvordan har kommunen tenkt å informere innbyggerne om arbeidet med urnesatelittgravsteder i Lørenskog, slik at folk kan si sin mening om saken?»

Ordførerens svar i kommunestyremøte 19.5.2021 følger under:

«I henhold til kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres en grundig prosess med høringer, innbyggermedvirkning og dialog før endelig konsept for videre utvidelse av gravplass vedtas. 

Det er viktig at en slik medvirkningsprosess ikke hastes og at den planlegges grundig. Utfordringer med arealknapphet vil kreve nye innovative løsninger på flere områder fremover, og konseptet urnesatelitt er en ukonvensjonell løsning for gravplass. Det vil trolig kreve noe tid å oppnå aksept for slike konsepter. En god dialog med innbyggerne på lokasjon og løsning, krever at man bruker tid i forkant på forankring og forståelse for konseptet.

Skjerming for å oppnå nødvendig verdighet, vil være et viktig element i videre planleggingen av gravplasskonsept. Bekymring for støy og manglende ro er generelt viktig å ta hensyn til når gravplasser kombineres med andre formål. I så måte vil erfaringer fra nåværende utvidelse av kirkegården, som også er basert på konsept som kombinerer gravplass/park- og rekreasjonsområde, være viktig i videre planlegging.

Konseptet urnesatelitt er del av trinn 2 og skal dekke gravplassbehovet fra 2037 og frem til 2066. Detaljert planlegging av medvirkningsprosess har derfor ikke startet og tidspunkt for oppstart er foreløpig ikke fastsatt. Det er heller ikke avsatt budsjettmidler til formålet i 2021.

Kommunedirektøren vil komme tilbake til finansiering i senere økonomiplaner»

 

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti