Meny
barn-barnehage-24706109348_108be55911_o

Vi heier på Friskolen og barnehagen

Romerikes Blad 26.01.2021

Posisjonen stemte i formannskapsmøte 20.1.2021 nei til opposisjonens forslag om å gi Lørenskog Friskole og Regnbuen barnehage forlenget dispensasjon for drift i Industriveien 7A frem til 30.6.2025, slik at de får mer tid på seg til å finne nye lokaler.

Friskolen og barnehagen risikerer å stenge 1.6.2021 for da utløper fristen for å drive i Industriveien 7A.

Saken blir nå oversendt Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Barnehagen og Friskolen kunne sikkert brukt tiden bedre på å finne nye lokaler i alle de årene som de har drevet på dispensasjon. Men av og til bør man la nåde gå for rett.

Barnehagen og Friskolen er et tilbud til barn som ikke finner seg til rette andre steder, og får de beste skussmål fra barn, elever og foresatte. De er således et viktig supplement til de andre barnehagene og skolene i Lørenskog.

Lørenskog Senterparti stemte derfor for forlenget dispensasjon og oppfordrer Statsforvalteren til å gjøre det samme.

I formannskapsmøtet ble administrasjonen bedt om å gå i dialog med skolen for å se på muligheten for alternative lokaler i Lørenskog.

Vi i Lørenskog Senterparti heier på barnehagen og Friskolen, og håper inderlig at dette ordner seg til det beste for dere.

 

Tom Arne Pedersen

Lokallagsleder/Gruppeleder

Lørenskog Senterparti