Meny
Trygve Brandrud

Høyre vil forandre – for andre

Leserinnlegg på trykk i Hadeland 17. august 2021

Det er krevende å liste opp de mange endringene av det norske samfunnet Høyre har igangsatt i løpet av sine 8 år med regjeringsmakt. Jeg skal derfor nøye meg med å peke på måten dette har vært gjort på. Og det av et parti som tradisjonelt er omtalt som konservativt. (Konservatisme er ifølge Høyres egen ideolog Torbjørn Røe Isaksen «et tankesett som finner verdi i det eksisterende og bestående».)

Selv om mange av endringene på sikt kan vise seg å bidra til både effektivitet og økt økonomisk vekst tyder mye på at de samtidig har bygget opp mye frustrasjon i store deler av befolkningen. Det virker som at stemningen nå er «nok er nok», og at folket vil ha tilbake mer innflytelse over utviklingen. Kravet om folkeavstemninger har blitt stadig vanligere.

De mange «reformene» har kommet ramlende ned i hodet på folk, uten klare framstillinger av hvilke fordeler de vil bringe med seg eller hvilke kostnader de innebærer. Mange har fått sin tilværelse snudd på hodet eller sin faglige selvfølelse knust av at deres løsninger og innsats har blitt kraftig underkjent.

Også de politiske debattene i radio og TV preges av konkurransesamfunnet der det gjelder å overkjøre folk med sine egne meninger og spissformuleringer. Selv om Høyre ikke skal få alt ansvaret for denne utviklingen er det grunn til å merke seg hvilken selvsikkerhet partiet har til egne løsninger selv når de mange som «har skoene på» protesterer. Eller går i fakkeltog mot endringene. Folk flest tillegges feil oppfatning både av sin egen situasjon og av reformene.

Politiske motstandere vises liten respekt og får negative karakteristikker. Senterpartiets slagord «Nær folk» blir stemplet som populistisk. I en radiodebatt nylig om å begrense kostnadene ved et nytt regjeringsbygg hørte vi kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup karakterisere innspill fra Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe som «politisk vås».

Jeg har til stadighet hørt politikere i Høyre begrunne de mange upopulære reformene de har bestemt over hodene våre med at de må «forandre for å bevare».

Mitt inntrykk er at Høyres slagord burde være «Forandre – for andre».