Meny
grønpågrøn-logo

Innkalling til årsmøte 15. februar 2021

Årsmøte i Nes Senterparti avholdes 15. februar 2021 digitalt via Teams kl. 19:00.

Sted:     Digitalt møte, Teams*.

Tid:        15 februar klokka 19.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av referent
  4. Valg av to til å skrive under protokollen
  5. Melding fra kommunestyregruppa v/ Vivian Wahl og Tom Roterud
  6. Godkjenning av årsregnskapet m/revisjonsberetning 
  7. Godkjenning av årsmelding
  8. Virksomhetsplan med budsjett 2021
  9. Innkomne saker
  10. Valg

 

*De som har utfordringer med å komme seg på teams, men som har ønske om å være med på årsmøtet, kan få møte på Rådhuset. Det er begrenset antall plasser i Rådhuset med dagens smitteverntiltak, derfor trenger vi en påmelding innen søndag 7 februar for de ikke kan koble seg opp via Teams. Dette meldes til [email protected] eller 90974484

Innkomne saker til årsmøtet må være styret i hende innen søndag 7. februar. Sendes til [email protected]

Vi vil få en orientering fra Akershus Senterparti.   

Sakspapirer, samt link til møtet, sendes ut onsdag 10.2

Vel møtt til årsmøtet!

 

Mvh Styret i Nes Senterparti