Meny
2017 - Skogssti

Miljøarbeid og det grønne skiftet for vanlige folk

Andrea Skovseth, Simen Roterud, Per Bøhn, Eli Anne Nyerrød Kvarme, Vivian Wahl, Marius Torgersen, Sverre Rimstad, Tom Roterud

– Skal vi lykkes med klimapolitikken må hver enkelt kjenne seg igjen gjennom gode tiltak som engasjerer og som vi ser nytter på lokalt nivå, skriver Nes Senterparti i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg publisert i Raumnes 6. september. 

Senterpartiet er krystallklare på at Norge skal kutte klimagassutslipp. En grønn omstilling vil Sp gjøre i samarbeid med det private næringslivet, men med staten som et sterkt lokomotiv som sikrer nye arbeidsplasser i Norge. Dette betinger at vi ikke uhemmet kan fortsette å selge ut Norge samt gi fra oss styringsrett slik dagens regjering og Fremskrittspartiet har gjort og bereder grunnen for. Det betinger aktive styringsgrep hvor staten inngår, med andre ord den gode modellen som har sikret Norge dagens velferdssamfunn.

Skal vi lykkes med klimapolitikken må hver enkelt kjenne seg igjen gjennom gode tiltak som engasjerer og som vi ser nytter på lokalt nivå. Å uhemmet øke høye klimaavgifter slik Høyre foreslår vil kunne ramme vårt næringsliv og det er derfor viktig at vi heller jobber sammen om ny teknologi og gjennomførbare løsninger som sikrer arbeidsplassene. Eksempelvis har 25 organisasjoner som samler blant annet lastebileiere, flyselskaper og bønder over år jobbet med dagens regjering om å etablere et CO2-fond for næringstransporten. Ett klimagrep som kunne kuttet to millioner tonn CO2 og samtidig opprettholdt konkurransekraft, utvikling av nye teknologiske løsninger og norske arbeidsplasser!

Senterpartiet vil ikke bare ha en politikk hvor vi flytter produksjonen og tjenestene ut av landet og med det symbolsk løse miljøutfordringene. Nei, vi må sammen skape, utvikle og etablere framtidsretta grønne løsninger, og Norge har her en unik mulighet til og lykkes.

Lokalt har vi jobbet aktivt med å få til gode løsninger;

• Miljøvennlig oppvarming av Vormsund ungdomsskole og ikke minst gjenbruk av materialer og bygningskropp.

• Fremmet forslag om ikke å bygge ned Grindermåsan i Fenstad.

• Kartlegging og prioritering av utbedring kommunale bygg mht energiløsninger.

• Klima og miljø skal være vurdert og følge alle prosjekter til politisk behandling.

• Initiert bruk av solcelletak på nye store bygg. Aulihallen er siste eksempel på det.

Dette er bare noen eksempler. Får vi som lokalpolitikere Senterpartiet i regjeringsposisjon vil vi lokalt kunne jobbe enda bedre på klima og det grønne skiftet slik at det tjener hver enkelt av oss. Gode klimaløsninger betinger også god kommuneøkonomi, og det har Senterpartiet i sitt godt gjennomarbeida langtidsbudsjett lagt føringer for.

Godt valg!

Andrea Skovseth, Simen Roterud, Eli Anne Nyerrød Kvarme, Vivian Wahl, Marius Torgersen, Per Bøhn, Sverre Rimstad, Tom Roterud

Nes Senterparti