Meny
helsebygg---eldre---omsorg_26331474159_o

Trygg eldreomsorg med Sp

Leserinnlegg av Marius Torgersen i Raumnes 15. august 2021

Eldre må få bo i egen bolig lengst mulig dersom de kan og vil, skriver Marius Torgersen Utvalgsleder oppvekst, helse, velferd i Nes (Sp).

Eldreomsorgen skal gi trygghet, bistand og omsorg. Den må organiseres slik at eldre har trygghet for god hjelp uavhengig av egen situasjon eller om de har ressurssterke pårørende.

Eldre skal ha mulighet til selv å forme sine liv, bruke sine evner, følge opp sine interesser og ha innflytelse i samfunnet. Vi må huske på at eldre er en viktig ressurs for samfunnet og mange har god helse og er aktive deltakere i samfunnslivet. Senterpartiet vil legge til rette for at den restarbeidsevne den enkelte har, kan tas i bruk hvis den eldre vil.

Eldre må få bo i egen bolig lengst mulig dersom de kan og vil. Tilpasninger i egen bolig for å møte alderdommens behov kan være en løsning for å kunne bo hjemme lenger. Senterpartiet mener at alle vi må integrere velferdsteknologi i eldreomsorgen, med god veiledning og hjelp.

Den demografiske utviklingen og flere eldre syke krever økt kapasitet, både i hjemmetjenestene, på sykehjem og i andre tilbud. Senterpartiet mener det må satses på modeller med økt grunnbemanning og hele stillinger som tiltak for å styrke rekruttering og få ned sykefravær i eldreomsorgen.

Senterpartiet vil bidra til at beboere på sykehjem/omsorgssentre og hjemmeboende eldre får god og tilstrekkelig ernæring. Maten bør være laget lokalt og gjerne basert på lokale ressurser.

Eldreomsorg er et kommunalt ansvar finansiert over kommunale budsjetter. For å sikre en god og trygg eldreomsorg, ønsker Senterpartiet å komme i regjering etter høstens valg. Kommer vi dit, vil vi sikre at kommunene kompenseres for utgifter til ressurskrevende tjenester også for brukere over 67 år. 

Stem Sp!

Marius Torgersen (Sp)

Utvalgsleder oppvekst, helse, velferd i Nes