Meny

Derfor vil Senterpartiet ha små og mellomstore bedrifter opp og fram!

Leserinnlegg på trykk i Varingen 15. august 2021

Små og mellomstore bedrifter er alle bedrifter med mellom 2 og 250 ansatte. Det er en enorm variasjon i hva disse bedriftene håndterer, men i stor grad tilbyr de tjenester der du bor, slik som serveringssteder, servicetjenester og handel og underleverandører til større bedrifter. Det mange kanskje ikke vet er at små og mellomstore bedrifter bidrar til nær halvparten av norsk verdiskapning, mer enn halvparten av sysselsettingen i norsk næringsliv og en tredjedel av skatteinngangen vår. Det er fantastisk!

Små og mellomstore bedrifter er ofte en hjørnestein i flere kommuner. Det er de som sponser fotballaget med spillertrøyer, turløyper med skilting og på andre måter støtter opp i lokalsamfunns ulike behov. Dette er bedrifter med eiere og ansatte som er vant til å jobbe hardt. Dette er bedrifter som er nødt til å ha en drivkraft og positiv holdning til å lykkes, i mye større grad enn store konsern og selskaper, skal de klare å nå sine mål. Dette er familiebedrifter, kameratbedrifter og gründerbedrifter.

Små og mellomstore bedrifter er ledende på innovasjon i Norge. Eksempelvis innenfor ny teknologiutvikling med alt fra nye måter å framstille grovfôr på, til teknologikomponenter for gode klimaløsninger. De utvikler effektive digitale løsninger eller tekniske løsninger for pakking, reklamasjon og transport. De leverer helsetjenester og administrasjonstjenester. Lista er lang! Det er blant annet disse bedriftene, og menneskene i dem, som skal sikre Norge videre etter oljen.

Senterpartiet vil ha en utviklingspolitikk der små og mellomstore bedrifter står i fokus. Men disse flotte og viktige bedriftene og menneskene i dem, som står for over halve verdiskapningen i Norge, sponser lokalsamfunnet, sikrer arbeidsplasser der folk bor og briljerer på innovasjon, klarer snart ikke mer... For i tiden vi har lagt bak oss med korona, har mange bedrifter hatt det svært tøft økonomisk, og små og mellomstore bedrifter rammes spesielt hardt. Mange ansatte har blitt permittert og mange bedrifter har opplevd konkurs. Det rapporteres om at små og mellomstore bedrifter har mista mot og kraft, og 20 % ønsker nå å gi seg. De orker ikke lenger å tenke nytt, være innovative og gi av seg selv til lokalsamfunnet, spesielt fordi situasjonen har gått hardt utover familiens økonomi.

Det er i hovedsak tre områder som gjøre det krevende for små og mellomstore bedrifter. Dette er tilgangen til kvalifisert arbeidskraft, høy skattlegging og tungt byråkrati. Dette vil Senterpartiet gjøre noe med. Sp vil sikre tilgangen til kompetent arbeidskraft gjennom utdanningsmuligheter i hele landet, tilgang til differensiert og redusert selskapsskatt, motarbeide handelslekkasje ut av Norge, forenkle søknadsprosesser og meldinger, tilby gunstige lån og forsikringsordninger, samt legge til rette for opplæring framfor permitteringer.

Senterpartiet forstår små og mellomstore bedrifters behov og kamp, og ser det sterke engasjementet for å lykkes med verdiskapning. Det er derfor helt sentralt for Senterpartiet å fremme små og mellomstore bedrifters behov, og legge til rette for at de kan fortsette å inspirere, innovere og sikre norsk økonomi. Dette gjelder ikke bare gjennom koronasituasjonen nå, men også i årene som kommer. Senterpartiets politikk tar på alvor, styrker og tar vare på alle små og mellomstore bedrifter.

Stem Senterpartiet i høstens valg!