Meny
2017 - Eidsvollsbygningen

Fylkestingsvalg i Akershus 2023

1. Distriktspolitikk er knallbra bypolitikk! 

GAL_19404_210997_2847529_1

God distriktspolitikk stopper sentraliseringen og bremser trykket på byene og de største tettstedene våre. Bærekraftig vekst sikrer at vi greier å skape gode nærmiljø og lokalsamfunn også i byer. Folk som bor i byene fortjener også trygge oppvekstmiljø og høy bo kvalitet. Distrikspolitikk styrker hele Norge, også byene.

 

2. Videreføring av nærskoleprinsippet i nye Akershus

GAL_19404_210997_3739463_1

Senterpartiet vil videreføre og utvikle nærskoleprinsippet i nye Akershus for å sikre tilgjengelig og inkluderende utdanning. Elever kan delta i lokalsamfunnet, redusere reisetid og styrke sin lokale identitet. Nærskoler fremmer foreldre-engasjement og trygghet. Dette bør være hjørnesteinen for å skape et positivt og samfunnsbyggende læringsmiljø i regionen. Bruk av nærskolen hindrer utviklingen av «A» og «B» skoler. 

 

3. Senterpartiet vil utvikle yrkesfag og fagskolen

GAL_19404_210997_4774176_1

Senterpartiet har som ambisjon at nye Akershus blir et foregangsfylke for yrkesfag og utvikling av fagskolen de neste fire årene. Dette skaper kompetente fagarbeidere som møter næringslivets behov nå og i framtida. Økt fokus på praktisk læring og moderne utdanningssystem styrker regionens økonomi og sysselsetting. Senterpartiet forplikter seg til å bygge en bærekraftig og kompetent arbeidsstyrke. 

 

4. Senterpartiet vil skape arbeidsplasser der folk bor i Akershus 

GAL_19404_210997_4756263_1

Å skape flere arbeidsplasser i Akershus reduserer pendling, avlaster infrastruktur og bidrar til reduksjon i klimagasser. Et rikt arbeidsmarked styrker vår lokale økonomi, minsker sårbarhet og øker levestandarden. Dette skaper bærekraftig vekst og livskvalitet for innbyggere i hver kommune.

 

5. Holde prisene på kollektivtrafikk så lave som mulig

GAL_19404_210997_4190531_1

Lave priser for å velge, buss, tog, bane, trikk eller båt i Oslo og nye Akershus fremmer bærekraftig transport og reduserer trafikkbelastning, luftforurensning og køproblemer. Dette stimulerer til økt bruk av kollektivtransport og gir alle en rimelig og miljøvennlig transportløsning. Lavere priser bidrar til bedre mobilitet og trivsel for innbyggere. Vi må også utvikle nye kollektivløsninger og se på hvordan vi utnytter kapasiteten for å sikre lavest mulig pris for våre risende.

 

6. Bygge mer gang og sykkelvei

GAL_19404_210997_4737349_1

Senterpartiet ønsker å utvide gang- og sykkelveinettet ved å bygge på en enklere og mer kostnadseffektiv måte.  Vi vil at flere kan bruke tryggere og grønnere transportalternativer som å gå eller å sykle. Ved smartere ressursbruk og andre løsninger kan vi skape et mer tilgjengelig og helsefremmende samfunn med økt fokus på bærekraftig mobilitet.

 

7. Fylkesvegene skal holdes i orden

GAL_19404_210997_2919756_1

Å sikre at fylkesveiene har asfalt og er i orden er en viktig prioritet. Gjennom økte midler til vedlikehold for eksisterende veier legger vi til rette for tryggere reiser for alle. Fokus på veivedlikehold bidrar til bedre trafikksikkerhet, mindre forsinkelser og mer effektiv transportinfrastruktur for lokalsamfunn og fylket som helhet.

 

8. Gode vilkår for frivilligheten

GAL_19404_210997_4755028_1

Senterpartiet vil prioritere at fylkeskommunen støtter opp om frivilligheten. Dette engasjementet binder folk sammen, fremmer sosial inkludering og gir en arena for deltakelse, læring og kreativitet i samfunnet. Vi tror dette vil gi et variert kulturtilbud i by og bygd. 

 

9. Nye Akershus skal være en innovatør

GAL_19404_210997_3293596_1

Senterpartiet vil jobbe for at nye Akershus fylke skal styrke næringslivet ved å tilrettelegge for innovasjon. Gjennom aktiv støtte fra fylkeskommunen, tilgang til ressurser og samarbeid med akademia, kan vi skape en plattform for banebrytende løsninger som kan takle store samfunnsutfordringer. Dette fremmer bærekraftig vekst, skaper arbeidsplasser og bidrar til en bedre fremtid.

 

10. Økt matproduksjon

GAL_19404_210997_3065088_1

Å øke matproduksjonen i nye Akershus er viktig for Senterpartiet. Dette bidrar til matvaresikkerhet, reduserer importavhengighet og fremmer bærekraftig lokal økonomi. Ved å utnytte ressursene på en ansvarlig måte, styrker vi selvforsyning og bevarer verdifull natur. Matjorda skal brukes til matproduksjon!

 

Kandidatene våre

2023 Jane Bråthen
1. Jane Bråthen
2023 Anders Eidsvaag Graven
2. Anders Eidsvaag Graven
2023 Brita Skallerud
3. Brita Skallerud
2023 Siri Marlen Sundhagen
4. Siri Marlén Sundhagen

Les mer

Les hele programmet vårt her

Se alle kandidatene her

 10 gjennomslag for Sp i Viken 

Følg oss på sosiale medier

Facebook                    Instagram