Meny

10 sentraliseringsreformer som raserer Norge

Ole M. Rønaasen

Leder av Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, hevder i Østlendingen 20. januar at Høyre ikke har igangsatt et altomfattende angrep på arbeidsplasser og tjenester i Distrikts-Norge. Tonning Riise tar feil. Sentraliseringsreformene er høyst reelle og rammer oss i Hedmark hardt. Sentraliseringsreformene er faktisk så mange at man fort kan miste oversikt. Derfor vil vi her synliggjøre 10 sentraliseringsreformer fra Høyre/Frp-regjeringen som i sum og over tid vil rasere det Norge vi sammen har bygd opp og er glade i:

1. Kommuner:
Regjeringen ønsker å legge ned kommuner over hele Norge. Til tross for at det er innbyggerne i de små kommunene i Norge som er mest fornøyd med de offentlige tjenestene og føler de har best demokratisk innflytelse over kommunen sin, forsøker Høyre og Frp å legge ned disse kommunene med bruk av både ulike pressmidler og direkte tvang. Dette kaller Høyre en «demokratireform». Til tross for at Alvdal er rangert til å være landets beste kommune å bo i, kan alvdølene bli tvunget til å legge ned sin egen kommune.


2. Sjukehus:
I sykehustalen 2015 om utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Norge sa Høyres helseminister Bent Høie: «For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 000 til 80 000 innbyggere». Tynset sykehus er foreløpig fredet, men Høyres ønske om sentralisering er mottatt hos ledelsen i helseforetakene. Dersom Høyre og Frp fortsetter å styre Helsedepartementet etter 2017 og holder fast ved sin kamp for sentralisering, vil både Elverum, Kongsvinger og Tynset Sykehus stå i fare for å miste viktige funksjoner.


3. Politi:
Fredag 13. januar ble det klart at 126 lensmannskontorer vil bli stengt i Norge. I Hedmark innebærer dette at lensmannskontorene på Tolga og Os, Alvdal og Folldal, Rendalen, Engerdal, Løten, Sør-Odal, Nord-Odal og Eidskog blir historie. Noen av disse nedleggelsene skjer etter lokale prosesser, men ikke alle. For eksempel frarøves Engerdølene sitt lensmannskontor i mot deres vilje.


4. Fylker:
Regjeringen ønsker å legge ned fylkene våre. På grunn av motstand i Stortinget går de nå inn for nedleggelse av halvparten av landets fylker. Dette vil gjøre Hedmark fylkeskommune til historie. Dermed øker avstanden mellom de styrende og styrte, og folk i Tolga, Trysil og Åsnes vil raskt oppleve at pengene som før finansierte skoler, veier, kultur og næringsutvikling i deres lokalsamfunn forsvinner, og i stedet blir gitt til de større byene.


5. Høyskoler og universiteter:
I stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet» varslet regjeringen en storstilt sammenslåing av Høyskoler og Universiteter i Norge. Dette har bidratt til at Høyskolen i Hedmark nå er slått sammen med Høyskolen i Lillehammer. Dette vil med stor sannsynlighet føre til stadige diskusjoner om sentralisering og flytting av studietilbud og virksomhet. Slik strid tapper krefter og tar oppmerksomhet.


6. Hæren og Luftforsvaret:
Også Forsvaret sentraliseres. Baser som Andøya flystasjon og helikopterbasen på Bardufoss legges ned. Grunnstammen i et sterkt Forsvar, Hæren, nedprioriteres og helt nødvendige investeringer settes på vent. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde slo tidlig fast at Norge risikerte i henhold til utkastet til regjeringens langtidsplan å stå med den svakeste Hær og Heimevern vi har hatt siden 2. verdenskrig. Et svekket forsvar vil også raskt få betydelige konsekvenser for Hedmark, da aktiviteten ved forsvarskommunene Rena og Elverum reduseres.


7. Heimevernet:
Høyre og Frp ser lite nytte i tryggheten og den lokale beredskapen som Heimevernet gir folk over hele Norge. De ignorer samtidig den bevisst- og ansvarliggjøringen av befolkningen som ligger i et nærforsvar. Regjeringen har lagt fram en langtidsplan der den vil redusere Heimevernet med 7000 HV-soldater. Høyre og Frp har dårlig tid. Lille juleaften kom nyheten om at det nå blir 300 færre HV-soldater i Hedmark og Oppland til å trygge folk mot en rekke ulike angrep og kriser.


8. Domstoler:
Regjeringen arbeider nå med å sette ned et utvalg som skal se på strukturene i domstolene. I mellomtiden pågår en «sniknedlegging» som går ut på at domstolene strippes for penger og stedlig ledelse blir fjernet flere steder. Dette rammer særlig de små og mellomstore domstolene.


9. NAV:
I tro på at større og mer sentralt alltid er best, har Høyre varslet at de vil legge ned en lang rekke NAV-kontorer. Det vil bety færre personlige møter og mer bruk av PC-chat og selvbetjening for blant annet pensjonister, syke og arbeidsledige. NAV-kontorer på mindre steder i Hedmark lever nå farlig. Det vil raskt innebære at arbeidssøkende i for eksempel Os kommune vil miste sitt kontor og oppfølgingen fra sin lokale kontaktperson som kjenner deres situasjon best.


10. Skattekontor:
Etter Høyre og Frps vilje skal antallet skattekontor i Norge nå halveres. Dette vil fjerne det lokale servicetilbudet over store deler av Norge og samtidig vil manglende lokal tilstedeværelse gjøre det vanskeligere å bekjempe skatteunndragelser og sosial dumping. Samtidig fjernes viktige arbeidsplasser i distriktene. Omtrent samtidig som tryslingene fikk beskjed om at kommunen i praksis var blitt en del av et ulvereservat, fikk de også beskjed om at arbeidsplassene på skattekontoret forsvinner.


Per Martin Sandtrøen, 3. kandidat fra Hedmark Senterparti

Aasa Gjestvang, 4. kandidat og fylkesråd fra Hedmark Senterparti