Meny

Rv. 4 er en svært viktig transportåre nå og for framtida

Rv. 4 er en svært viktig transportåre nå og for framtida Vår oppgave som fylkespolitikere er å binde Innlandet sammen og binde Innlandet sammen med omverdenen. Et helhetlig, effektivt og velfungerende transportsystem er helt nødvendig for å opprettholde og utvikle konkurransekraften vi vet Innlandet har i Gjøvikregionen, men også regioner nordover, mot det internasjonale markedet. En full utbygging av rv. 4 vil redusere transporttid, kostnader og klimautslipp.   Næringslivet langs rv. 4, i Gjøvikregionen, Hadeland og Nittedal, omsetter for 70 milliarder kroner, og aksjeselskapene i regionen sysselsetter 32.500 medarbeidere.

Rv.4 må bli prioritert i NTP før en eventuell planlegging kan starte opp. Det er derfor betryggende å ha et sterkt Sp-lag, fra Storting til lokalt, som jobber med samme mål – full utbygging av rv. 4.  En vegutbygging på strekningen Gjøvik-Mjøsbrua vil redusere antall trafikkulykker. Denne utbyggingen vil legge til rette for en bedre byutvikling i Gjøvik, samt forbedre sammenkoblingen av Mjøsbyene til et felles bo- og arbeidsmarked.  Sp i Innlandet jobber for et restriktivt jordvern, og vi mener at den beste løsningen for rv. 4 og områdene rundt er en løsning med minst mulig tap av dyrka og dyrkbar mark.

Vi vil understreke at dyrka og dyrkbar mark er grunnlaget for matproduksjon, kommunenes aktive landbruk og ivaretakelse av kulturlandskapet.  Sp vil videre sørge for et godt samarbeid med lokale interesser, politikere og næringsliv. Vi vil lytte og spille på lag. Med en bred politisk enighet i Innlandet og lokalt, og med næringslivet på laget, mener vi at vi står sterkt. Alle har vi et sterkt ønske om en full utbygging av rv. 4 nå.

Stein Tronsmoen Leder Utvalg for samferdsel, Sp  

Kjersti Bjørnstad gruppelder Sp fylkestinget, Innlandet