Meny

Aktivitetsplan Aure Senterparti 2022

Styret i Aure Senterparti har vedtatt en ambisiøs aktivitetsplan, men med god hjelp fra våre medlemmer tenker vi i styret at dette skal gå fint!

  • Invitere til minst 4 medlemsmøter gjennom året
  • Inkludere Senterungdommen i alle våre aktiviteter
  • Ta eierskap til landbruk som næring – bidra til landbruksplan
  • Presentere oss i styret og kommunestyregruppa og våre hjertesaker i media
  • Temakveld med sentrale politikere
  • Arrangere fysiske treff med senterpartiene i våre nabokommuner
  • Legge ut på facebook kort informasjon om viktige saker behandles i utvalg og kommunestyre
  • Få flere følgere på facebook siden vår ved å publisere aktuelle artikler samt lage en kort presentasjon med bilde og 4 korte spørsmål til  hver enkelt i styret og kommunestyret
  • Egen vervekampanje mot neste kommunevalg - klarer vi 10 nye medlemmer?