Meny
Senterpartitour de Fjord

Senterpartitour de Fjord

Vil du vise meg din stad? Di grend? Møt opp og fortel kva du er opptatt av!

Kommunevalprogram 2023-2027

Kommunevalprogram 2023-2027

Fjord Senterparti vil i perioden 2023-2027 arbeide for å få kontroll på kommuneøkonomien, slik at vi kan bruke dei ressursane vi har på ein god måte som gjev gode tenester til innbyggjarane og skaper utvikling i heile Fjord kommune. Vi vil påverke oppover i systemet, slik at vi får naudsynte ressursar frå sentralt hald.

Reforma som vil forandre Norge

Reforma som vil forandre Norge

Etter at ordet "bygdedød" er blitt ein realitet for fleire enn dei som sjølv bur på bygda, har både professorar og generalar kasta seg inn i kampen for å redde bygdene frå avfolking og attgroing.
Debattpanelet på konferansen "Det handlar om Norge" på Martin Linge-huset i Valldal 06.06.2023

"Det handlar om Norge"

Laurdag 6. juni var det duka for folkemøte og konferanse på Martin Linge-huset i Valldal. Spørsmålet konferansen ville svare ut, var korleis ein kan snu ei negativ folketalsutvikling? Korleis kan bygdene stimulere unge familiar til å flytte heim att? «Småbruk» var eit viktig stikkord for dette beredskaps-politiske toppmøtet.