Meny
Votering

Innkalling

Vi ønsker med dette å innkalle til fylkesårsmøte i Nordland Senterparti. 
Tid: 12. – 13. mars 2022 kl 12:00 
Sted: Quality Hotel Ramsalt i Bodø

Til: 
Lokallag 
Gruppeledere 
Ordførere 
Fylkesstyret 
Fylkesråder 
Fylkestingsrepresentanter 
Stortingsrepresentanter 
Senterungdommen 

 

Sakliste:  


Sak 1. Opprop/Godkjenning av delegater  


Sak 2. Møtekonstituering 

 1. Godkjenning av forretningsorden  
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste  
 3. Valg av møteledere  
 4. Valg av referenter  
 5. Valg av tellekorps/teknisk  
 6. Valg av to protokollunderskrivere  


Sak 3. Årsmeldinger 2021 

 1. Årsmelding for Fylkeslaget  
 2. Årsmelding for Fylkestingsgruppen  
 3. Årsmelding for Senterungdommen  
   

Sak 4. Resolusjoner  

 1. Prioritering 
 2. Behandling 


Sak 5. Innkomne organisatoriske saker  

 1. Fra styret 
 2. Fra lokallagene – frist 25. februar 2022 


Sak 6. Arbeidsplan 2022 
 

Sak 7. Regnskap og budsjett 

 1. Revidert regnskap 2021  
 2. Honorarer 2022 
 3. Budsjett 2022 
   

Sak 9. Valg  

 1. Valg av fylkesstyre 2022-2023  
 2. Valg av representant med vara til Senterungdommens fylkesstyre 2022-2023  
 3. Valg av neste års valgkomité  
 4. Valg av nominasjonskomité fylkestingsvalget 2023 
 5. Valg av revisor