Meny
Trine Fagervik fotografert av Mats Jensaas

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Nordland senterparti lagt frem forslag til valg av nytt fylkesstyre for fylkesårsmøte som avholdes i Bodø 12. og 13. Mars. 

Vi er heldige som har så mange gode kandidater å velge blant, fra sør til nord i Nordland. Vi har fått inn mange gode forslag og valgkomiteen har gjort en helhetlig vurdering blant innkomne forslag" sier komiteen leder, Rune Berg.

Valgkomiteen legger i sin helhet frem en enstemmig innstilling.

Vi har i arbeidet vært opptatt av kontinuitet i fylkesstyret og gjort en helhetlig vurdering av hva vi mener er best for  Nordland Senterparti det neste året, sier Berg. 

Valgkomiteens innstilling:

Leder 

Trine Fagervik 

Politisk nestleder 

Ola Smedplass 

Organisatorisk nestleder 

Anne Sand* 

Studieleder 

Iren Beate Teigen 

Styremedlemmer 

Lena Holmen 

 

Peter Talseth 

 

Odd Arne Andreassen* 

 

Christina Falch Holmvaag* 

 

Gunnar Gamst* 

 

Hilde Wågan Olsen* 

1. Vara  

Bent Joacim Bentzen 

2. Vara

Kjersti Stensvaag Hansen 

3. Vara  

Frank Johnsen 

4. Vara

Anders Nymo 

5. Vara

Liv Marit Reitan 

* Ikke på valg  


Valgkomiteens innstilling til valgkomite: 

Region 

Representant 

Vara  

Region nord 

Anne Berit Søfteland 

 1. Tone May Nordstrand 
 2. Øystein Martinussen 

Region nord 

Knut Nordmo 

 1. Frank Johnsen 
 2. Aina Nilsen 

Region midt 

Roald Kristensen 

 1. Kim Marion Mietinen 
 2. Rune Berg 

Region midt 

Britt Kristoffersen 

 1. Asle Schrøder  
 2. Silje Sørfjordmo 

Paulsen 

Region sør 

Berit Hundåla 

 1. Ove Mortensen 
 2. Hilde Lillerødvann 

Region sør 

Johan Petter Røssvoll 

1. Eirin Sleteng 2. Magnar Johnsen 

Senterungdommen 

Oppnevnes av Nordland Senterungdom 

 

Leder 

Knut Nordmo 

 

Nestleder 

Berit Hundåla 

 

Revisorer: 
Jon Tørset – 1 år 
Knut Kolstad – 1 år 

Nominasjonskomite 

Region 

Medlem 

Vara 

Nord 

Aina Nilsen 

 1. Tone May Nordstrand 
 2. Knut Nordmo 

Nord 

Per Kristian Arntzen 

 1. Frank Johnsen 
 2. Nina Christine 

Fosslund 

Midt 

Sindre Stordal 

 1. Tove Berre 
 2. Steinar Asp Ormåsen 

Midt 

Gisle E. Hansen 

 1. Ingrid Lien 
 2. Sissel Grimstad 

Sør 

Karl Hans Rønning 

 1. Berit Hundåla 
 2. Roy Helge Dahle 

Sør 

Hilde W Olsen 

 1. Magnar Johnsen 
 2. Lena Holmen 

Senterungdommen 

Oppnevnes av SUL 

 

 

Leder 

Per Kristian Arntzen 

 

Nestleder 

Hilde W Olsen