Meny

Årsmelding for Hattfjelldal Senterparti 2017

Geir Chr. Opdahl

Årsmelding for Hattfjelldal Senterparti for perioden 2016-2017.

 1. Styret

  Styret i Hattfjelldal Senterparti har vært som følger:

  - Harald Lie, Ordfører
  - Malin Torgersen, Lokal leder og sekretær.
  - Geir Christian Opdahl, Nestleder og dataansvarlig
  - Kjetil Sjåvik, Studieleder og gruppeleder
  - Anders Granmo, kasserer
  - Ellen Hoff Krutådal, styremedlem
  - Helge Storvassli, styremedlem
  - Tomas Børgefjell, 2 vara.
  - Terje Daleng, 3. vara.
  - Benny Gullhom, Senterkvinnekontakt og 1. vara.
  - Janne S. Nordås, stortingsrepresentant
  - Kim H. Schei, Senterungdomskontakt

 2. Kommunestyret

  Kommunestyregruppa vår har 6 medlemmer, disse utgjør sammen med 3 representanter fra
  bygdelista, posisjonen i Hattfjelldal kommunestyre.
  Våre 6 representanter er:
  - Janne S: Nordås
  - Harald Lie
  - Kjetil Sjåvik
  - Anne Siri Hamarsbøen
  - Tomas Børgefjell
  - Malin Torgersen

 3. Medlemmer

  Vi er per dags dato 38 medlemmer, 7 av disse er Senterungdommer. Vi har hatt 1 utmelding på grunn av politisk uenighet. De resterende 6 har ikke betalt kontigent, eller er avgått med døden, og blitt automatisk utmeldt. Vi bør mobilisere for større medlemsvekst, det er svært bekymringsfullt at medlemstallet går ned.

 4. Møter og arrangementer

  I løpet av året har vi avholdt 1 medlemsmøte med informasjon om omsorgsboligene, svært
  dårlig oppmøte. Vi har videre hatt 5 medlemsmøter i styret. Vi har hatt et 10-talls møter i
  kommunestyregruppa, både alene og sammen med bygdelista. Det har vært godt oppmøte på
  styremøtene.

  På fylkesårsmøte i år deltok Janne S. Nordås og Kim H. Schei, vi hadde ingen andre
  representanter fra styret tilstede. Vi støttet resolusjonen fra Midt-Helgeland, og ønsket å
  tilføye et avsnitt som gikk spesifikt på landbrukets rolle som kulturlandskapspleier. Vi
  sendte inn 1 resolusjon selv i år, skrevet av Harald Lie, kalt «EKOM». Det står for
  elektronisk kommunikasjon. Vi sa i denne resolusjonen at alle innbyggere innen utgangen av 2020 skulle ha tilgang på bredbånd, med en økning av kvaliteten for alle innen 2025. Denne ble svært godt mottatt. Den ble vedtatt på fylkesårsmøte, og også vedtatt på fylkestinget mot stemmene til Høyre og FRP. Dette ble utnyttet i valgkampen.

  Trygve Slagsvold Vedum landet i Hattfjelldal i strålende sommervær 21. Juli. Han ble tatt i mot av ordføreren vår, Harald Lie, og et lite knippe medlemmer. Han besøkte blant annet sameskolen. Der møtte han en representant fra museumet, og snakket litt med lederen for Senterungdommen i Nordland, Kim H. Schei. Han var også inne en tur på Fjellfolkets Hus, på omvisning. Stensvaag var også med på besøket, og fløy senere flyet videre til Grane og Strandli Gård, hvor det var invitert til SenterParty med hele turbussen, trubadur Nordstoga med mer. Flere medlemmer deltok, og kvelden var svært minnerik.

  I forbindelse med valgkampen har vi hatt 3 stands i sentrum, 1 utenfor Coop, 1 utenfor
  Bunnpris og 1 på torget. Vi var synlige, men det var noe dårlig oppmøte. Noen kjente kom
  og slo av en prat og tok en kaffekopp. Vi delte ut ballonger, kaffe og twist.

  Harald Lie har vært med på stander også i Vefsn og på Mo i forbindelse med valgkampen
  sammen med andre Senterparti-grupperinger. Han har også deltatt i valgkamputvalget i
  Nordland Senterparti, og fortsetter i sin rolle som vara til nestelder i KS Nordland.

  Kim H. Schei har vært med på skolevalget, og vært svært aktiv bidragsyter til det gode
  resultatet der. Han er i år blitt gjenvalgt som leder for senterungdommen i Nordland og står
  som 2. vara til stortinget.

  Siv Mosleth (da leder i rovviltnemda og gruppeleder i fylkestinget) var oppover en tur i
  forbindelse med «skognæringspolitikk på dagsorden i Norldand», kystskogbruket
  arrangerte. Det var omvisning og befaring på Arbor, og valgkampmøte om skognærings-politikk på Fjellfolkets Hus. Hun var også her i forbindelse med roviltmøtet på
  Godbiten i vår. Hun er nytt av året valgt inn som stortingsrepresentant for Nordland
  Senterparti.

  Oppslutningen til stortingsvalget var svært godt. Vi fikk 43,5 % (358 stemmer) av
  stemmene. Arbeiderpartiet 31,9 % (270 stemmer), FRP 7,8% (66 stemmer), Høyre 7,2% (61stemmer) og SV 3,2% (27 stemmer). Vi gikk derfor frem 5,4 % siden forrige stortingsvalg, noe vi er svært godt fornøyde med.

  Vi har hatt flere artikler inne i Helgelendingen i forbindelse med ulike politiske saker, både
  Harald Lie, Kim H. Schei og Kjetil Sjåvik har hatt innlegg på debatt-sidene.

  Med vennlig hilsen,

  Styret/
  Hattfjelldal Senterparti