Meny

Årsmelding for Hattfjelldal Senterparti 2018

Geir Chr. Opdahl

Årsmelding for Hattfjelldal Senterparti for perioden 2017-2018.

 1. Styret

  Styret I Hattfjelldal Senterpati har vært som følger:

  - Ordfører, Harald Lie
  - Leder, Anne Siri Hamarsbøen
  - Nestleder, Geir Christian Opdahl
  - Sekretær, Malin Torgersen
  - Kasserer, Anders J. Granmo
  - Studieleder, Malin Torgersen
  - Styremedlem, Harald Lie
  - Styremedlem, Helge Hermann Storvassli
  - Styremedlem, Kim A. H. Schei
  - 1. Vara, Kjetil Sjåvik
  - Vara, Hermann Julian Lande
  - Senterkvinnekontakt, Benny Gullholm
  - Lokallagsredaktør, Geir Christian Opdahl

 2. Kommunestyret

  Hattfjelldal Senterparti har 6 representanter i kommunestyret.

  - Harald Lie, Ordfører
  - Malin Torgersen, gruppeleder
  - Anne Siri Hamarsbøen
  - Kjetil Sjåvik
  - Tomas Børgefjell
  - Janne S. Nordås

 3. Medlemmer

  Vi har fått to nye medlemmer det siste året.
  Pr dags dato har vi 35 medlemmer. 6 av disse er senterungdommer. Vi har hatt en total
  nedgang i medlemstallet på tre stk. Vi har hatt en utmelding pga politisk uenighet. De
  resterende fire har ikke betalt kontingent.

 4. Møter og arrangementer

  Medlemsmøter

  Det har vært avholdt ett medlemsmøte det siste året, i forbindelse med
  omorganiseringen i kommunen. Det var godt oppmøte.
  Styremøter
  Det har vært avholdt flere styremøter enn vanlig det siste året. Flere av møtene har
  vært holdt for å vurdere samarbeidet med Hattfjelldal Bygdeliste, som styret besluttet
  å avslutte i september. Det ble da sendt ut pressemelding om dette til lokale medier.

  Møter i kommunestyregruppa.

  Kommunestyregruppa har hatt et 20-talls gruppemøter siden forrige årsmøte. I tillegg til de ordinære gruppemøtene før kommunestyremøtene, har det stort sett også vært avholdt et ekstra gruppemøte siste søndag før kommunestyremøtene. Det har også vært avholdt gruppemøter i forbindelse med enkelte formannskapsmøter, da særlig i omorganiserings arbeidet. Det har vært holdt 6 kommunestyremøter og 14 formannskapsmøter siden forrige årsmøte.

  Møter i forbindelse med nominasjonsarbeidet.

  En nominasjonskomité har siden våren 2018 jobbet med å finne representanter til neste kommunestyrevalg. Det har vært vanskelig å få nok kandidater til å få fullstendig liste. Vi har nådd minstekravet om å ha sju kandidater på lista, men skulle absolutt hatt flere. Skulle vi få inn alle sju, har vi ikke en eneste vara.

  Fylkesårsmøte

  Det var tre representanter fra lokallaget på Senterpartiets fylkesårsmøte i Nordland, i februar 2018. Hattfjelldal Senterparti skrev en uttalelse om rovviltbestand og beitenæring, som ble sendt inn i samarbeid med flere andre lokallag på Helgeland. Ellers støttet vi flere andre uttalelser fra lokallagene på Helgeland. Ellers har Harald Lie representert oss ved flere anledninger, og gjort en stor innsats i forbindelse med bl.a. ordføreroppropet der han fikk 130 ordførere med seg på å be Erna Solberg om å sørge for at Stortingets rovdyrforlik følges opp.


Med vennlig hilsen

Styret/

Hattfjelldal Senterparti