Her finner du høringsdokumentene:

http://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-20-02-2018.395684.35510o9bf0ec.eom.html