Meny
Trygve, Jan og Bjørg foran Ullevål sykehus.

10 gode grunner til å stemme Senterpartiet i Oslo

Stem på Senterpartiet i Oslo!

10 GODE GRUNNER TIL Å STEMME
SENTERPARTIET I OSLO


1. Bevare og utvikle Ullevål sykehus og få Aker sykehus som lokalsykehus
for Groruddalen.


2. Opprette faste politiposter for forebygging og lokal tilstedeværelse. Vi
vil ta bakmennene gjennom å opprette en gjengenhet i Kripos.


3. Satse på ungdommen gjennom økt fritidstilbud, flere sommerjobber
og å gi de som dropper ut av videregående praktiske jobber fra dag en.


4. Gjennomgå og styrke Norge og Oslos totale beredskap. Vi må ha
mat- og medisinlagre og sikre grunnleggende infrastruktur, som
tilfluktsrom, objektsikring og kommunikasjon.


5. Forby el-sparkesykler på fortau og gangveier, og gi kommunene
reguleringsrett.


6. Ha et nedskalert Regjeringskvartal. Dagens planer er enormt dyre
og vil bli en vegg mot østsiden av byen.


7. Ha bedre standard og lavere husleie i kommunale boliger,
samt en boligbygging og byutvikling på innbyggernes
premisser. Ikke utbyggernes.


8. Gjøre det lettere å velge utslippsfrie transportmåter som kollektiv,
sykkel, gange og elbil. På samme tid skal det være mulig å
kjøre vanlige bensin- og dieselbiler i Oslo.


9. Innføre løpende barnehageopptak og gi elever i grunnskolen og
videregående et gratis skolemåltid.


10. Legge NRKs nye hovedkontor ved Grorud stasjon. Det vil gi NRK en
sentral plassering og være et kjempeløft for Groruddalen.

 

Vil du vite mer om sakene til Oslo Senterparti? klikk her