Meny

Fylkesårsmøtet i Oslo Senterparti 2019

Her finner du sakspapirer, tisplan og praktisk informasjon

Årsmøtedokumenter:

Sakspapirer

Resolusjoner

Endringsforslagene til programmet

Praktisk:

Møtested: Scandic Solli Plass
Adresse: Parkveien 68(google maps)

Tidsplan:

09:00: Frammøte og registrering(kaffi og frukt)

09:30: Åpning

Sak 1:  GODKJENNING AV SAKSLISTE, DAGSORDEN OG FORRETNINGSORDEN
SAK 2:  VALG AV MØTELEDERE, REFERENTER, TELLEKORPS OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
SAK 3: ÅPENT ELLER LUKKET MØTE
SAK 4: OPPROP V/ FYLKESSEKRETÆR

09:45   SAK 5: Fylkesleders tale

10:00   SAK 8 Innledning:

Fra anbud og konkurranse til tillitsreform og demokratisk styring
V/Helene Bank

10:45   PAUSE            

11:00   SAK 6:  Generaldebatt

SAK 7: Presentasjon av program 2019-2023 v/Espen Thygesen

DEBATT
VOTERING

PRESENTASJON AV RESOLUSJONSKOMITEENS INNSTILLING V/
Morten Edvardsen

12:00   LUNCH           

13:00  

SAK 9:     ÅRSMELDING 2018 V/ AISHA NAZ BHATTI
SAK 10:   REGNSKAP 2018
SAK 11:   HANDLINGSPLAN 2019 V/ Espen Emil Thygesen
SAK 12:  BUDSJETT 2019

14:15   PAUSE            

14:30   SAK 13:   VALGHJØRNET: Valgbad med Morten og Bjørg

15:00   SAK 14:   BEHANDLING AV RESOLUSJONER

16:00   PAUSE

16:15   Hilsningstale fra Spire

            SAK 15: VALG

17:00:  SLUTT 

19:00   MIDDAG PÅ SMIA GALLERI (Eget lokale)

Kontaktpersoner:

Fylkessekretær Johannes Rindal:
Epost: [email protected]
Mobil: 41440928

Organisasjonssekretær Syver Zachariassen:
Epost: [email protected]
Mobil: 46668701