Meny
bjørg-sandkjær

Utlysing: Skriv historia til bystyregruppa i Oslo Sp

Bystyregruppa i Oslo Senterparti lyser med dette ut et oppdrag for å skrive historien til Senterpartiet i Oslo bystyre.  

Bakgrunn:

Senterpartiet er inne i vår femte periode i Oslo bystyre. Første gang Senterpartiet ble valgt inn i Oslo var i 1967, bare sju år etter at Oslo Senterparti ble stiftet. I perioden 1991-1995 satt Senterparti-representanter også i fire bydelsutvalg, i tillegg til at partiet var representert i bystyret. Hvilke saker var Sps representanter opptatt av, i bystyret og i bydel? Hvilke gjennomslag fikk de, og hvem samarbeidet de med? Hvordan så andre partier og bystyremedlemmer på Senterpartiets rolle? Dette er bare noen av mange ubesvarte spørsmål om Senterpartiet i Oslo bystyre.

Oppdraget:

Skrive historien til Senterpartiet i Oslo bystyre. Fremstillingen skal være lett tilgjengelig i et klart og tydelig språk, og bygge på informasjon innhentet fra skriftlige og muntlige kilder. Bystyregruppas sekretariat vil bistå med å for eksempel bestille informasjon fra Rådhusets arkiver og finne navn på tidligere representanter, men den som får oppdraget må regne med å jobbe selvstendig med å identifisere kilder og innhente informasjon. Oppdragsgiver er bystyregruppa i Oslo Senterparti, som også innehar rettighetene til teksten. Den som utfører oppdraget kan bruke informasjonen til andre formål etter skriftlig avtale.

 

Kvalifikasjoner

 

  • Kjennskap til historisk metode, med innhenting av informasjon fra skriftlige og muntlige kilder.
  • God skriftlig fremstillingsevne.
  • Kjennskap til Senterpartiet i Oslo.
  • Evne til å jobbe selvstendig med å innhente informasjon og utarbeide ferdig dokument. 

 

Leveranse og frist:

 

Leveransen skal være en rapport på ikke mer enn 20 sider. Eventuelle vedlegg, bilder o.l. kommer i tillegg. Bystyregruppa får anledning til en runde med kommentarer på utkast til rapport før denne ferdigstilles. Utkast skal leveres innen 1. november, og endelig rapporten skal leveres innen 1. desember 2020. Rapporten/teksten kan skrives på enten bokmål eller nynorsk.

 

Honorar: kr 50,000

 

Hvis du er interessert, send et kort «anbud» med beskrivelse av (i) hvordan du vil gå fram for å utføre oppdraget, samt (ii) hvordan du oppfyller kvalifikasjonene, gjerne med dokumentasjon, til [email protected] innen 15. august.