Meny

Fylkesleders tale til årsmøtet 2019

For et år, og for et lag!

Jeg har lyst til å begynne med laget. Året som har gått er et mellomvalgår. Vi har brukt tida godt. Laget har gjort en kjempeinnsats!

Vi har tidligere hatt som overskrift at vi skal bli flere og flinkere. Og det har vi klart!

Vi blir flere. Og alle nye medlemmer blir oppringt. Takk til Aisha, og så Rune om har ledet organisasjonsutvalget, som følger opp nye medlemmer.

Vi blir flinkere. Politikkutvikling både i og utenfor program. Temamøter og programarbeid. Takk til Espen som leder dette.

Vi blir også flinkere på systematisk utadrettet arbeid, både i presse og andre steder. Takk til Tonje for å lede dette.

Og så har jeg lyst til å takke fylkessekretær Johannes og organisasjonssekretær Syver. Dere står på, og jeg setter utrolig pris på å ha dere på kontoret.

Vi vil jo bli flere og flinkere for å få gjennomslag for politikken vår.

Når jeg se på det globale bildet blir jeg enda mer sikker på at vi gjør det som er riktig

Etter at muren falt var det lett å se for seg at nå går det bare den rette veien. Demokrati, åpenhet, inkluderende samfunn. Men det blir tydeligere og tydeligere at kampen for folkestyre og demokrati er på ingen måte vunnet.

Det blåser en autoritær vind fra høyre, over både Europa og resten av verden. Og det er sterke krefter i sving for å undergrave det åpne demokratiet, med likestilling og tillit. Da baner de vei for autoritære og undertrykkende styresett.

Jeg synes det er skummelt at lederne for noen av verdens største land, representert ved ett av dem, ikke tror klimaendringene er menneskeskapt. Sprer konspirasjonsteorier og undergraver FN, som er så viktig for det internasjonale samarbeidet.

Det gjør noe med debatten her hjemme også. Representert ved et bilde av en Facebook-post som fikk konsekvenser, heldigvis. Skal vi komme videre må vi ha en opplyst debatt, ikke spre løgner som dette.

Når debatten blir hard og usaklig vil jeg ikke være den som følger etter. Som Trygve sier: den som roter i dritten blir skitten sjøl. Norge er et samfunn med mye tillit. Det er en enorm verdi. Jeg ønsker å jobbe for at vi fortsatt skal være det. Og mot disse kreftene som ønsker å ødelegge, må alle vi som tror på folkestyre og demokrati steppe opp for det vi tror på.

Jeg var så privilegert at jeg ble valgt til førstekandidat til høstens valg. Takk for tilliten! Vi har et flott lag av kandidater som står på allerede. Vi har hatt et par samlinger for topp ti, og flere skal det blir. Når vi deler hvilke saker vi brenner for vet jeg at jeg er i rett parti.

Jeg skal ta opp noen av sakene som er viktige for Oslo nå, og som blir tydelige fremover.

Først – den delte byen. Programmet har gode tiltak. Vi er nok til å jobbe målrettet mot barnefattigdom og utenforskap. Bedre boliger. Nabolag med lyst og luft og møteplasser som ikke koster noe. Vår politikk for små forskjeller og gode lokalsamfunn er helt riktig medisin i Oslo. Senterpartiet tror på hele Norge, og Oslo Senterparti tror på hele Oslo!

Det andre temaet for høstens valgkamp er tjenester nær folk. Jeg har jobbet intenst og iherdig mot nedleggelse av Ullevål sykehus. Oslo mangler allerede lokalsykehus. Groruddølene blir sendt til overfylte Ahus. Jeg har snakket med fortvilte ambulansesjåfører som kjører på kryss og tvers i Oslo og leter etter sykehusplass til syke pasienter i bilen.

Nå er det vedtatt å gjenopprette Aker som lokalsykehus, og det er bra. Der er kampen for at det skal bli lokalsykehus for alle de fire Groruddalen-bydelene. Som planene er nå, skal de som bor i bydelen Aker ligger i, Bjerke, ikke sogne til Aker, men til Gaustad.

For Oslo Universitetssykehus har vedtatt å legge ned Ullevål Sykehus, og i stedet bygge høyt på den trange og bratte Gaustad-tomta. I tillegg er dette så kostbart at det vil støvsuge budsjettene for nye sykehusbygg i hele Helse Sør-Øst i overskuelig fremtid. En rekke fagfolk, også i våre egne rekker, mener dette er galskap, og vi har engasjert i å stoppe det.

På Helse Sør-Østs styremøte 31 januar vedtok de å holde på planene, men også å belyse Ullevål. Det kan være en halv seier. Her har vi fantastisk hjelp av SP på Stortinget. Kjersti Toppe har stått på for Ullevål i mange år, og har stått bak en representantforslag om dette som skal behandles nå i mars. Vi er med!

Vi er Senterpartiet, og vi ønsker en grønn by so er god å bo. Da må vi som bor her få mer inngrep i hvordan byen utvikler seg. Til nå har byutviklingen vært altfor utbyggerstyrt. Vi har sagt at vi vil ha en by for innbyggerne, ikke utbyggerne. Dette betyr for eksempel at medvirkning må starte tidlig nok i en utbyggingsprosess til at det faktisk kan utgjøre en forskjell.

Vi har vært kritiske til bystyrets vilje til å rive eksisterende nabolag for å bygge høyt og tett rundt kollektivknutepunkt. Vi har også kritisert at de vil fortette «innenfra og ut». Det er god plass i Oslo til de boligene som trengs, uten å rive eksisterende nabolag.

Et godt klima fordrer grøntområder, og det blir ikke bedre av å bygge ned hager. Beboeraksjoner over hele byen har protestert, og skapt et sterkt engasjement på tvers av vanlige politiske skillelinjer. Mer lokaldemokrati og bedre medvirkning er god SP-politikk, så vi er godt gjenkjennelige. Vi har blitt godt kjent med beboeraksjonen, og jeg skal i debatt hos dem igjen førstkommende tirsdag.

Det siste halvåret har laget stått på for å gjøre oss enda mer synlige. Dette er bare noen oppslag jeg har hatt. Andre har også hatt fine oppslag. Her kjenner dere igjen sykehus og mer lokaldemokrati. I tillegg har jeg hatt noen utspill knyttet til bystyresaker. Vi har hatt som mål at vi skal oppføre oss som om vi er med og styrer byen, og da gjelder det å henge med på hva som skjer i bystyret.

Jeg har stor tro på å bygge allianser. Mye godt arbeid er allerede lagt ned, og Oslo SP er godt kjent hos for eksempel fagbevegelse og organisasjoner som Nei til EU. Det er mye god alliansebygging i å inviterer eksterne innledere til våre åpne temamøter. I høst har jeg også hatt gleden av å treffe en rekke andre interessante organisasjoner – her ser vi Bybonden, Geitmyra matkultursenter for barn, og Leieboerforeningen. En del av besøkene er sammen med stortingsrepresentanter.

 Jeg har lyst til å legge til at vi får utrolig mye goodwill fra våre representanter på Stortinget, de stiller opp når de kan og når vi inviterer til relevante opplegg. Her hos leieboerforeningen var det Aisha som inviterte til en spennende prat om boligpolitikk. Hos Geitmyra var det Per Olaf Lundteigen som inviterte, etter at jeg hadde forsøkt å få med meg Kjersti Toppe.  

En ekstra takk til Groruddalen SP, som har stått bak to flotte arrangementer i høst. I august inntok Oslo Senterparti rådhuset i regi av Groruddalen SP!
Her likte vi oss godt!

Så håper jeg at dere vil være med på laget og innsatsen for å få Oslo Senterparti inn i bystyret igjen!

Takk for meg!