Meny

Folkestyre og folkerett

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Folkestyre og folkerett

Israel- Palestina konflikten har pågått helt siden mandatområdet «Palestina» ble delt som følge av opprettelsen av staten Israel i 1948. 

Dagens Palestina består av Vestbredden, inkludert Øst- Jerusalem, og Gazastripen. Disse områdene er underlagt israelsk okkupasjon og militær kontroll. Det bor mellom 600 000- 800 000 ulovlige bosettere på Vestbredden, inkludert Øst- Jerusalem. Utallige FN-resolusjoner har erklært bosetningene som ulovlige og i strid med internasjonal rett.

I 2005 trakk Israel trakk sine styrker og bosetninger ut av Gazastripen. I 2007 innførte de en blokade, hvilket betyr at de kontrollerer stripens luftrom, territorielle vannforsyninger og adgang til havner. Med blokaden styrer Israel inn- og utførsel av essensielle ressurser. FN anser Gaza for fortsatt å være under israelsk okkupasjon.

84 % av 1,9 millioner innbyggere på Gaza har behov for humanitær hjelp. 4 av 10 familier sliter med å skaffe mat, dvs. 830 000 mennesker har behov for matvarehjelp eller næringstilskudd.  98 % av grunnvannet kan ikke drikkes. 35 % av jordbruksområdene er utilgjengelige, og fiskerne er avskåret fra 85 % av farvannet grunnet israelske sikkerhetssoner.[1]  Forholdene på Gazastripen er ulevelige – umenneskelige. FN anslår at dersom blokaden fortsetter vil området være ubeboelig innen 2020.

Juni 2018 stemte Norge for FN- resolusjon om Palestina, vedtaket gikk ut på å beskytte sivilbefolkningen i Palestina, inkludert Gaza. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttalte i den forbindelse at «resolusjonen i sin helhet er i tråd med Norges langvarige engasjement for å bidra til å løse konflikten mellom Israel og Palestina, og vårt arbeid for å få på plass en forhandlet to-statsløsning.»

I desember 2018 fikk man kjennskap til norskledede TIPH- styrkens rapport fra 2017, som oppsummerer observatørstyrkens erfaringer i Hebron gjennom de siste 20 årene. Rapporten konkluderer med at Israel begår systematiske overgrep mot palestinerne i Hebron. Rapporten fastslår at palestinerne i Hebron jevnlig utsettes for trakassering og overgrep, både av bosettere og israelske soldater. Det er sterkt beklagelig og bekymringsfullt at Israel har besluttet å ikke fornye observatørstyrkens mandat som gikk ut 31. januar i år.

Senterpartiet er tilhenger av folkestyre, og støtter både israelere og palestinernes rett til egen stat. Samtidig kan vi ikke stilltiende akseptere at det begås brudd på folkeretten og menneskerettigheter. 

Senterpartiet vil at Norge med resten av verdenssamfunnet intensiverer innsatsen for å finne en varig løsning på konflikten som har forårsaket enorme lidelser for sivilbefolkningen.  Det er på tide at verdenssamfunnet viser at Israels systematiske brudd på menneskerettigheter er uakseptable, slik verdenssamfunnet blant annet gjorde overfor apartheid i Sør-Afrika.


[1] Flyktninghjelpen