Meny

Tilbake til Oslo Senterparti

Politikk i Oslo

Vedtatte bystyreprogram, brosjyrer, resolusjoner og høringsuttaler

Bjørg Sandkjær

 • Bystyrerepresentant og gruppeleder
 • Nestleder, helse- og sosialutvalget
 • Medlem av forretningsutvalget
 • Medlem av politiutvalget

Morten Edvardsen:

 • Første vara til bystyret og helse- og sosialutvalget
 • Medlem i kontrollutvalget
 • Tiltredende medlem i finansutvalget

Nadine Al-Mustafa: 

 • Andre vara til bystyret
 • Fjerde vara til byutviklingskomiteen

Synne Lerhol:

 • Tredje vara til bystyret
 • Andre vara til helse- og sosialutvalget
 • Varamedlem til rådet for personer med funksjonsnedsettelse 

Aleksander Breiby Herseth:

 • Fjerde vara til bystyret
 • Fjerde vara til kultur- og utdanningsutvalget
 • Medlem av 17 mai-komiteen 

Programkomiteen har ansvar for å ta i mot innspill fra partiorganisasjonen og andre samfunnsaktører, og basert på dette lage utkast til program for Oslo Senterparti.

Partiprogrammet skal informere velgerne om hva vi står for og hvilke saker vi vil jobbe for å gjennomføre i bystyreperioden 2023-2027. Programmet skal veilede bystyrerepresentantene våre i den daglige utøvelsen av politikk.

Programkomiteen er nedsatt av fylkesstyret i Oslo Senterparti og består av:

 • Espen Thygesen (leder)
 • Morten Edvardsen
 • Kirsti Gabrielsen
 • Susanne Hopmark (Oslo Senterkvinner)
 • Dorthea Enger (Oslo Senterungdom)

Den første, åpne innspillsrunden har starta nå. Vi vil gjerne høre hva du mener er viktig for Oslo! (evnt: Vi vil gjerne høre hva du mener er viktig for at Oslo skal bli en enda bedre by å bo i for alle!)

Send inn dine innspill på: [email protected]

Førsteutkastet kommer i september 2022, og andreutkast november 2022. Begge utkastene blir sendt på høring i lokallagene.

Programmet skal vedtas på Oslo Senterparti sitt årsmøte i februar 2023.

Frister og møter:

Frister

 • 1.9:  Dato for utsending av førsteutkast (lokallag og medlemmer har 6 ukers frist)
 • 15.10: Frist for innspill fra lokallag og medlemmer
 • 1.11: Dato for andre utkast (lokallag og medlemmer har 4 ukers frist)
 • 1.12: Frist for innspill 2 fra lokallag og medlemmer
 • 10.12: Dato for utsendelse av endelig utkast til årsmøtet

 

Innspillsmøter

 • 14.9 kl.18-20: Økonomisk styring og mer makt til bydelene samt arbeid og næringsliv
 • 28.9 kl. 18-20: Integrering og inkludering, Trygghet 
 • 11.10 kl. 18-20: Miljø og samferdsel
 • 26.10 kl. 18- 21: Senior og byutvikling
 • 7.11 kl. 18-20:Kultur og barnehage + Skole og AKS
 • 23.11 18-20: Helse og skeiv politikk

Vern kolonihagene  Ullevål- og Aker sykehus

Denne artikkelen ble først publisert 11.05.2018

Relaterte saker

Bydelsreform nå

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2020

Seriøs drosjenæring for fremtiden

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2020

Marka for mennesker og dyr

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Aker + Ullevål = sant

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Mer tillit i Osloskolen

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Videregående skoler skal inkludere, ikke ekskludere

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Norge må vedta en menneskerettighetslov for næringslivet

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Folkestyre og folkerett

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Et reelt arbeidsgiveransvar sikrer et seriøst arbeidsliv

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Vindkraft er et nasjonalt fellesgode

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Deltakende byutvikling: Et Oslo for alle

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Vern Oslos kolonihager og inngå ny avtale nå!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Gi rom til ung frivillighet!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Sikkerhet og beredskap i Oslo-regionen

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019