Meny

Tilbake til Oslo Senterparti

Politikk i Oslo

Vedtatte bystyreprogram, brosjyrer, resolusjoner og høringsuttaler

Bjørg Sandkjær

 • Bystyrerepresentant og gruppeleder
 • Nestleder, helse- og sosialutvalget
 • Medlem av forretningsutvalget
 • Medlem av politiutvalget

Morten Edvardsen:

 • Første vara til bystyret og helse- og sosialutvalget
 • Medlem i kontrollutvalget
 • Tiltredende medlem i finansutvalget

Nadine Al-Mustafa: 

 • Andre vara til bystyret
 • Fjerde vara til byutviklingskomiteen

Synne Lerhol:

 • Tredje vara til bystyret
 • Andre vara til helse- og sosialutvalget
 • Varamedlem til rådet for personer med funksjonsnedsettelse 

Aleksander Breiby Herseth:

 • Fjerde vara til bystyret
 • Fjerde vara til kultur- og utdanningsutvalget
 • Medlem av 17 mai-komiteen 

Vern kolonihagene  Ullevål- og Aker sykehus 

Brosjyre kommunevalg 2023 Resolusjoner vedtatt på fylkesårsmøtet 2024

 

Denne artikkelen ble først publisert 11.05.2018

Relaterte saker

Bydelsreform nå

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2020

Seriøs drosjenæring for fremtiden

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2020

Marka for mennesker og dyr

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Aker + Ullevål = sant

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Mer tillit i Osloskolen

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Videregående skoler skal inkludere, ikke ekskludere

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Norge må vedta en menneskerettighetslov for næringslivet

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Folkestyre og folkerett

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Et reelt arbeidsgiveransvar sikrer et seriøst arbeidsliv

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Vindkraft er et nasjonalt fellesgode

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Deltakende byutvikling: Et Oslo for alle

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Vern Oslos kolonihager og inngå ny avtale nå!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Gi rom til ung frivillighet!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Sikkerhet og beredskap i Oslo-regionen

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019