Meny

Gi rom til ung frivillighet!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Gi rom til ung frivillighet!
 

Frivilligheten er bærebjelken i det norske samfunnet. Frivilligheten aktiviserer, integrerer og inkluderer grupper og enkeltmennesker. Den løser viktige samfunnsoppgaver, styrker demokratiet og gir liv til lokalmiljø der folk bor.

Den lokale frivilligheten i Oslo er fantastisk mangfoldig, og spenner seg fra besøksvenner og velforeninger til lokallag i store nasjonale organisasjoner. Alle interesser, minoriteter, aldre og samfunnslag er representerte i Oslos frivillighet. Det er en enorm styrke for byen vår.

Vi trenger yrende, sterke og mangfoldige lokalsamfunn i Oslo. Vi trenger arenaer som gir unge en stemme og mestring utenfor skolen. Vi trenger idretten som når bredt, og brettspillklubbene som treffer smalt. Vi trenger at flere organiserer seg for en sak i nærmiljøet sitt. Frivilligheten er nøkkelen for å skape levende lokalsamfunn. Men for at frivilligheten skal få til dette, må den få tillit, gode rammer og minst mulig byråkrati.

Barne- og ungdomsfrivilligheten er aktiv i vår by. Lokallagene til barne- og ungdomsorganisasjonene har i dag rett til å låne skolelokaler og andre kommunale lokaler, som tilhører Oslo kommune, gratis. Likevel opplever mange avslag på søknad om lån av lokaler og møter lukkede dører. Barne- og ungdomsorganisasjonene har ofte få ressurser og få ansatte. Mange bruker uforholdsmessig mye tid jakten på lokaler, og for mange organisasjoner kan det være forskjellen på å kunne gjennomføre et arrangement eller ikke. Det er ikke holdbart, og hemmer viktig aktivitet.

Oslo er også hjem for de nasjonale kontorene til mange barne- og ungdomsorganisasjoner. Disse har ikke tilgang på kommunale lokaler, og sliter i dag med å finne rom til å drive sitt viktige arbeid for barn og unge i hele landet. Oslo har gleden av å være hjemmet til disse organisasjonene, og da må vi støtte opp om deres samfunnsoppdrag!

Oslo Senterparti tror på tillit, demokrati og frivillig engasjement. Oslo Senterparti mener kommunen må støtte opp om frivilligheten med byråkratifrie midler og lokaler. For Oslo er og skal være frivillighetens by.

Oslo Senterparti vil:

  • Utvide pilotordningen med digital booking av skolebygg (Meråpen skole), og gjøre ordningen mer fleksibel
  • Gi de nasjonale kontorene til barne- og ungdomsorganisasjoner som har kontor i Oslo samme rettigheter som lokallagene
  • Avbyråkratisere utlånsprosessen