Meny

Mer tillit i Osloskolen

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Mer tillit i Osloskolen
 

Oslo-skolen måles i dag i stor grad på resultater, effektivitet og lønnsomhet. Elevene testes kontinuerlig for å forsikre politikere og andre nysgjerrige om at Oslo-ungdom er blant landets beste. Systemet fører til at mange diskuterer utfordringer i Osloskolene, uten egentlig å ha innsikt i hverdagen på de forskjellige skolene. Lærernes faglige integritet utfordres også gjennom stadig mer overstyring uten hensyn til de ulike lærernes styrker og kompetanse.

 

Det store fokuset på tester gir negative ringvirkninger i skolen. Mange unge i dag snakker om en skole preget av stort press og mye stress. I et testregime forsvinner elevens psykiske helse ut av syne. Oslo Senterparti mener dette er bekymringsfullt. Vi trenger en skole som ser hvert eneste barn, stimulerer barnas nysgjerrighet og som legger ekstra press på unge, men som evner å håndtere de store utfordringene knyttet til ungdom og psykisk helse.

 

Oslo Senterparti ønsker derfor at man avvikler testregimet i Osloskolen og at man finner andre evalueringsmetoder. Det er ikke slik at enkeltelevers evne til å lese og regne skal avgjøre investeringer og prioriteringer innad i Osloskolen slik systemet legger opp til i dag. Skolene må i mindre grad overstyres fra den sentrale etaten. Ingen elev, klasse, lærer eller skole er lik. Friske og glade elever er den viktigste forutsetningen for både læring og utvikling. Derfor ønsker vi å gi læreren mer tillit til å ta de riktige valgene for sin klasse.

 

Oslo Senterparti vil
-          ha en skole som ser hele mennesket, ikke en skole som bare øver på tester.

-          gi mer tillit til hver enkelt lærer, personen som møter klassen hver dag er best rustet til å velge undervisningsmetode.