Meny

Vern Oslos kolonihager og inngå ny avtale nå!

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Vern Oslos kolonihager og inngå ny avtale nå!
 

Oslo Senterparti vil frede byens 9 kolonihager, og sikre forutsigbarhet for hagene, ved å snarest mulig inngå ny avtale. Dagens avtale mellom kolonihagene og kommunen utløper i 2025, og det er usikkerhet rundt fornyelsen av avtalen. Senterpartiet mener at det ikke er noen grunn til å vente med å fornye avtalen.

Det står mange tusen på venteliste for å få en kolonihageparsell, og det er i overkant av 10 års ventetid. Det er derfor også behov for areal til utvidelser av eksisterende kolonihager og til etablering av nye. Det vil Senterpartiet ta initiativ til.

Disse områdene har siden 1907 fungert også som tur- og rekreasjonsareal for lokalmiljø og nabolag i Oslo. Hagene har i tillegg åpne arrangementer sommerstid. De fungerer som grønne lunger i sentrale boligområder. Derfor er kolonihagene ikke bare viktig for de som har parsell, men for hele byens befolkning.

Oslo kommune må, som eier av tomtene, vise at kolonihagene er ønsket. Fra kolonihageforeningene meldes det om usikkerhet om hvorvidt det vil bli en ny avtale, eller om de risikerer å måtte stenge hagene.

Alle hagene har stoppet med oppgraderinger av hagene i påvente av hva som skjer om 7 år, når kontraktene utløper.

En slik usikkerhet om fremtiden bør være helt unødvendig. Senterpartiet mener koloniene er av uvurderlig verdi for byen og innbyggerne, og vil derfor frede hagene slik at det ikke er noen tvil om at de skal bestå. En ny, langsiktig avtale må på plass så raskt som mulig.

Oslo Senterparti vil:
·         Frede kolonihagene

·         Inngå ny, langsiktig avtale mellom Oslo kommune og kolonihagene

·         Finne nytt areal til flere kolonihageparseller