Meny

Videregående skoler skal inkludere, ikke ekskludere

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2019

Videregående skoler skal inkludere, ikke ekskludere
 

Osloskolen blir stadig mer segregert. Skillelinjene mellom de videregående skolene i Oslo blir tydeligere og tydeligere. Fritt skolevalg er med på å forsterke de allerede eksisterende skillelinjene. Elever med høye karakterer søker seg til de skolene med høy status, og i motsatt ende skapes «taperskoler» som ingen vil gå på.

 

Det stadig økende skillet mellom gode og dårlige skoler er problematisk av flere grunner. For det første vil det skape en ukultur og svekke fokuset på god læring i de skolene som ikke har høye søkertall. Mange elever møter en grunnskole som er vanskelig og lite tilpasset seg, på videregående forsterker vi dette inntrykket ved å samle alle som har hatt utfordringer med å mestre skolen på de samme stedene. Istedenfor burde det vært en naturlig fordeling mellom karaktersterke og litt svakere elever i hver klasse. Det er en styrke i det norske samfunnet at vi møtes på tvers av sosiale lag, særlig i skolen. Det øker tilliten og den sosiale mobiliteten, og det styrker læringsmiljøet. Fritt skolevalg forsterker forskjellene.

 

En annen utfordring med fritt skolevalg er at det skapes tilnærmet rene jenteklasser på enkelte skoler. Vi har i dag et skolesystem som i stor grad gjør flest gutter til skoletapere og med et helt fritt skolevalg innad i Oslo får jentene, som jevnt over har bedre karakterer fra ungdomsskolen, søke seg sammen. Vi i Oslo Senterparti mener systemet burde utformes slik at man i størst mulig glad får samlet mennesker med ulikt kjønn og bakgrunn i samme klasser. Slik vil man skape forståelse, toleranse og en god arena for bred læring. Derfor vil vi utrede alternativer til fritt skolevalgmodellen med et mål om å skape videregående skoler i Oslo som holder et jevnt høyt nivå framfor at enkelte skoler skal ha et stort fortrinn.

 

Oslo Senterparti vil derfor utrede alternativer til fritt skolevalg i videregående opplæring i Osloskolen.