Meny

Når barn blir økonomi

Sist endret: 03.10.2017 - Av Sylvia Brandsrud #Østfold

Barnehagen må prioriteres! Når barn blir økonomi er dette et alvorlig samfunnsproblem. Barnehagen er den arenaen som best kan sikre de yngste barna en verdifull og god barndom. En god barndom varer livet ut blir det sagt. 

Valgkampen er i gang i alle typer media. I større grad enn tidligere handler denne valgkampen om hvordan vi ønsker at landet, byen og bygda vår skal se ut. Hvilken utvikling de ulike partiene ønsker for nærmiljøet ditt bør være et av de store spørsmålene når valget ved stemmeurnene skal tas. Reform etter reform ser ut til å ha som oppdrag å sentralisere Norge.

Barnehagesektoren har allerede vært igjennom flere omfattende reformer, ventelistene skulle bort. Private initiativ bidro i stor grad til at full barnehagedekning forholdsvis raskt ble en realitet. Når dette var oppnådd ønsket man å gå vekk fra øremerkede midler til et finansieringssystem hvor kommunene selv fikk makten over finansieringen av barnehagesektoren, inkludert de private.

Denne endringen har for mange, spesielt mindre barnehager, ført til en uforutsigbar og uutholdelig økonomisk situasjon. Med det resultatet at mange barnehager i de senere årene har blitt kjøpt opp av større barnehagekjeder. Dyktige forretningsfolk har sett inntjeningsmuligheter der ildsjeler har sett håpløshet. Barnehagekjedene har sett løsninger som gir en så stor inntjening at barnehageeieres rett til å ta ut utbytte har blitt en del av debatten i det offentlige rom.

Barnehagefeltet har, blant politikere, vært skuffende lite debattert tidligere. Dette til tross for et engasjert og stort praksisfelt som gjerne vil høres. Når debatten først kommer er den så betent at mange er ytterst forsiktige med å mene noe. Man kan jo ikke kritisere private aktører som sørget for at målet om full barnehagedekning ble nådd. Man kan jo ikke kritisere det private næringsliv for å drifte godt og dermed tjene penger. Jeg er til dels enig i påstandene, disse eierne kan ikke klandres. De er forretningsfolk som har sett et marked som kan utnyttes.  Men etikken kan diskuteres. Det er nettopp etikken i dette som gjør at mange barnehageeiere aldri vil tenke tanken på å ta overskuddet fra barnehagen sin og putte dette i egen lomme.

Østfold Senterparti vil ikke sitte og se på utfordringen barnehagesektoren står ovenfor, for de er flere enn hva jeg har rukket å komme inn på her.  Vi vil ha løsninger.

 Vi vil blant annet arbeide for et regelverk som sikrer at tilskuddet til barnehager faktisk går til driften av barnehager, og dermed kommer barna til gode. Vi er også redd dagens regelverk bidrar til at vi om noen år sitter igjen med et fåtalls barnehageiere. Østfold Senterparti ønsker et mangfold av barnehager og eiertyper.

Når barn blir økonomi er dette et alvorlig samfunnsproblem. Barnehagen er den arenaen som best kan sikre de yngste barna en verdifull og god barndom. En god barndom varer livet ut blir det sagt. Barnehagen må prioriteres!

Denne artikkelen ble først publisert 09.08.2017

Relaterte personer

Sylvia Brandsrud

Sylvia Brandsrud