Meny
Bli medlem

Barnehage

Publisert : 11.07.2017 #Familie og kultur

I Norge er de aller fleste foreldre i arbeid fra barna er relativt små. Derfor er det viktig med et godt utbygget barnehagetilbud og god kvalitet i barnehagene.

Det er viktig å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. Det må derfor satses på de ansattes kompetanse, på flere ansatte per barn og på barnehagene som fysisk anlegg.

Det må stilles like krav til private og offentlige barnehager, blant annet når det gjelder inntak av barn med rett på barnehageplass, inntak av barn med spesielle behov og åpningstider. Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.

Vi vil blant annet:

- ­Ha to barnehageopptak i året, og arbeide for at det blir løpende opptak gjennom året.
- Ha gratis kjernetid i barnehage til alle 4- og 5-åringer i områder med store sosioøkonomiske forskjeller og integreringsutfordringer.