Meny
IMG_0047

Borch jobber for å styrke bøndenes økonomi

Spennende å komme til Rogaland og omsider møte bøndene, alle dem som produserer maten vår, sier landbruks- og matminister Sandra Borch etter besøket i Rogaland denne uka.

Om ett løfte gikk igjen under besøket, var det dette: Vi skal snu landbrukspolitikken, og det er vi allerede i gang med.

Å snu politikken betyr blant annet å legge til rette for at norske matprodusenter får en større økonomisk trygghet.

-Det trengs etter åtte år uten et slikt fokus, sier Borch, som ikke kunne unngå å komme inn på den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

-Situasjonen mellom Russland og Ukraina viser hvor viktig det er å være selvforsynt med mat. Vi må tenke nytt om beredskap, og ikke minst kornlager. De siste åtte årene har vi i Stortinget gjentatte ganger tatt opp denne saken i forhold til en regjering som den gang ikke var opptatt av dette i det hele tatt. Nå har vi satt i gang et arbeid for å se på hva vi kan gjøre kortsiktig og langsiktig for å styrke beredskapen. Denne saken vil bli veldig viktig framover.

-Du overtok i en periode hvor den ene krisen har avløst den andre. Hvordan griper dere dette an?

-For tiden er det jo slik at absolutt alle er utålmodige. Det har jeg stor forståelse for. Samtidig må vi huske at dette ikke er en situasjon som kun gjelder Norge, men blant annet en global energikrise. Det gjør at prisene på stort sett alt drives opp. Heldigvis har regjeringen valgt å hjelpe bøndene ved å kompensere for strøm, gjødsel og bygningsmateriale. Og så håper vi etter hvert på en mer normal situasjon, selv om vi nok må innse at dette kan vare en stund.

Statsråden har flere bidrag i forhold til å snu utviklingen i norsk landbrukspolitikk, og bidra til økte inntekter for bøndene.

-Det handler både om statens bidrag gjennom jordbruksoppgjøret, å utnytte tollvernet og ikke minst om markedet. I forhold til sistnevnte, mener jeg vi må utfordre dagligvarekjedene på åpenhet rundt prisdannelse.

Sier altså statsråd Sandra Borch, som under sitt besøk i Rogaland også møtte representanter for Senterungdommen. De var i stor grad opptatt av det samme som folk flest i næringen i disse dager, det vil si gjødselforskriften, strømprisene og viktigheten av å være selvforsynt med egen, norsk mat.

Mange unge har likevel en ekstra bekymring, nemlig hvordan de av dem som en dag selv skal ta over gard, har mulighet til å klare seg økonomisk.

Selv om Sandra Borch kan hende ikke hadde et fullgodt svar på akkurat det, beroliget hun dem med at dagens regjering altså har som mål å snu landbrukspolitikken, og da er inntektsmulighetene for bøndene pri 1.