Meny
_MG_9155

Gode rammevilkår for næringslivet  en forutsetning for verdiskaping 

VALG 23: Han vil styrke energifylket Rogaland og ikke minst sikre Nord-Jæren som den ubestridte energihovedstaden. En forutsetning for utvikling, er et næringsliv med muskler til å vokse, sier Jarle Bø. 

Jarle, som er Senterpartiets ordførerkandidat i Randaberg og dessuten på 2. plass til fylkestingsvalget, er opptatt av rimelig energi til både private og næringsliv. Han mener nok og billig strøm er en motor i næringslivet og en forutsetning for satsingen mange bedrifter planlegger i fylket. 

-Selv om det har vært store utfordringer knyttet til strømprisene det siste året, skal kraft være et konkurransefortrinn i Norge. Skal vi få til det, trenger vi en nasjonal politikk for å få kontroll med prisene, samtidig som vi sørger for å få på plass nok kraft der i fylket hvor det trengs, ikke minst til industrien, sier han. 

En viktig nøkkel til dette, er å bruke eierskapet i offentlige kraftselskaper til å sikre næringslivet fleksible fastprisavtaler innenfor unntaket i grunnrenteskatten, mener Jarle. Han er dessuten opptatt av at en videre utbygging av fornybar energi må skje i forhold til kommunenes ønsker. Det er stort behov for videre utbygging av nett, og ikke minst kommunene vet hvor skoen trykker. 

En viktig del av energisatsingen med utgangspunkt i Rogaland, vil også være vindkraft til havs. Jarle Bø er opptatt av at slik utbygging skjer i samspill med interesser som fiskeri, samt at satsingen skaper flest mulige lokale og regionale arbeidsplasser i Rogaland. 

Som politiker med et sterkt engasjement for næringsliv og verdiskaping er han også opptatt av utbygging av bioenergi, både når det gjelder utvikling av teknologi og realisering av konkrete satsinger. 

Sist, men ikke minst, er han opptatt av at det ligger store muligheter i å oppgradere dagens vannkraft, og muligheter for å bygge ut vannkraft, selvsagt med konsekvensutredning før utbygging startes. 

Les mer