Meny

Hedersmerke til Arne Bergsvåg

Senterpartiets Hedersmerke kan tildeles tillitskvinner- og tillitsmenn i lokal- og fylkeslag for langvarig og særlig fortjenestefull innsats for Senterpartiet.

For å kunne få Hedersmerket kreves at vedkommende har hatt tillitsverv av særlig betydning, og gjort en særskilt nyttig innsats for partiet, enten innenfor organisasjonen eller i politiske verv, eller en kombinasjon av disse.

Hedersmerket tildeles av sentralstyret/arbeidsutvalget i Senterpartiet etter tilråding fra fylkesstyret. 

Med Hedersmerket følger diplom.

Arne.jpg

Fra søknaden

Rogaland Senterparti vil med dette nominere Arne Bergsvåg til Senterpartiets utmerkelse med hedersmerke. 

Grunnlagt for søknaden er Arne sin store betydning for Rogaland Senterparti gjennom ulike tillitsverv over mange år. 

Arne har viet en årrekke til partiet gjennom verv som folkevalgt både kommune-, fylke-, og også nasjonalt nivå som vara til Stortinget. Arne har hele tiden hatt et stort engasjement for Senterpartiets politikk og synlighet, og har ikke minst vært opptatt av å rekruttere og løfte frem unge nye krefter.

Arne er en politisk tungvekter som har gjort seg bemerket både i kommunepolitikken og ikke minst i fylkespolitikken i Rogaland, i forrige periode også som fylkesvaraordfører. Også organisatorisk har han vært en tydelig frontfigur da han bekledde fylkesledervervet, og har hele tiden med sin plass i fylkesstyret som gruppeleder for fylkestingsgruppen vært opptatt av organisasjonsutvikling. 

Politisk er Arne uredd for å stå i en blest rundt kontroversielle saker fordi han hele tiden har blikket festet på det lange løpet, og løfter perspektivet i diskusjonen. Det er ingen tvil om at hans utrettelige engasjement for jordvern i Rogaland har ført til en holdningsendring i fylkespolitikken. Han har en egen evne til å tenke helt nytt om en sak og se helt nye løsninger selv etter så mange år i politikken.

 

Tidligere verv for partiet
Ordfører Ølen 1999-2005
Kommunestyre og formannskap Ølen 1991-2005
Ordfører Vindafjord 2006-2011 
Kommunestyre og formannskap Vindafjord 2006-2015
Kommunestyre Vindafjord 2006-2019
Fylkesleder Rogaland Sp 2008-2012
 
Fylkestingsrepresentant 2003-2023 
Gruppeleder 2011-2023 
Fylkesutvalg 2011-2023
Fylkesvaraordfører 2019-2023
 
Stortinget - 0 år og 132 dager
2.vara - 2017-2021
2.vara - 2009-2013
3.vara - 2005-2009

 

Les også nettsak om Arne som ble laget etter valget høsten 2023