Meny
_MG_0065

Kampen mot utenforskap begynner lenge før skolealder

Rogaland er blant landets beste fylker på fullføring av videregående skole. Elever som består, har mindre sjanse for å havne i utenforskap enn dem som ikke begynner på skole eller som dropper ut underveis.

Grunnlaget for mestring legges likevel lenge før tenårene, sier Hanne Marte Vatnaland, Rogaland Senterpartis fylkesordførerkandidat. Hun ønsker fylkeskommunen som en spydspiss i arbeidet for trygge barn og unge.

-Vårt ansvar er formelt sett begrenset til de videregående skolen i Rogaland. Det er likevel naturlig at vi tar initiativ til et tettere samarbeid med kommunene og andre gode krefter, slik at vi på et tidligst mulig tidspunkt fanger opp dem som trenger hjelp og støtte. Vi må slutte med silotenking, og i stedet se hele bildet rundt et barns situasjon, sier hun.

Det er mye bedre å forebygge enn å måtte reparere unge mennesker når det går galt, mener Hanne Marte, som tar til orde for å sette inn ressursene tidligst mulig, ja faktisk fra fødselen av. Hun trekker fram de første 1000 dagene av et barns liv, altså fra fødsel til cirka tre års-alderen. Det er da grunnlaget legges, og barnet er mest påvirkelig. Undersøkelser viser eksempelvis at unge med språkproblemer og dysleksi i ung alder, har større sjanse for å droppe ut senere i livet om de ikke får hjelp tidlig.

-Det handler selvsagt ikke bare om barnet selv, men også om familiesituasjon, barnehage og senere grunnskole. Alt må sees i sammenheng i en tid hvor ikke minst barnefattigdom og sosiale forskjeller utfordrer mange, sier Hanne Marte.

Les mer