Meny
_MG_8597

Vilde taler de unges sak, og vil ha flere med seg i politikken

VALG23: Hun går ikke av veien for å utfordre det etablerte politiske miljøet, og vil ha flere unge inn i politikken. Som en av Rogaland Senterpartis kandidater til fylkestingsvalget, går Vilde Bilstad foran og viser vei.

-Ingen tvil om at vi trenger flere unge, både lokalt, i fylket og nasjonalt. Det handler om å gidde å ta ordet. Ja, jeg sier det så sterkt, for mange av mine jevnaldrende oppfatter at de ikke blir hverken sett eller lyttet til. De opplever seg ofte som listefyll. Derfor svikter også engasjementet. Slik kan vi ikke ha det, sier 25-åringen fra Klepp.

Det hun ikke har av erfaring fra fylkespolitikken, tar hun igjen med lang fartstid i elevorganisasjonen. Vilde mener det å ha et godt skoletilbud i hele Rogaland, er det viktigste grunnlaget for bosetting, trivsel og arbeid, uansett hvor i fylket folk bor. Det samme gjelder mulighetene for å komme seg effektivt fra A til B.

-Et eksempel: Er du under 16 år og uten lappen, er du ganske låst mange steder. Å gi et samferdselstilbud som fungerer også utenfor pressområdene, er en viktig investering i framtidens Rogaland, sier hun.

En viktig del av satsingen på unge, er også læreplasstilbudet. Skole og senere jobb er et viktige bidrag til et godt liv og god psykisk helse.

25-åringen, som både stiller til valg i fylket og i Klepp, har en bachelor i husdyrfag, velferd og produksjon fra Nord-universitets campus i Steinkjer. Hun er opptatt av dyrehelse og -velferd, noe som kommer godt med på garden hjemme der gris er en viktig del av driften. Også på jobb i Felleskjøpet står gris på programmet for Vilde.

Det gjør utvilsomt også jordvern, et tema som opptar henne sterkt, både ved at hun bor midt i matfatet på Jæren, men også som innbygger i Rogaland.

-Den verdifulle matjorda er en begrenset ressurs. Den krever en aktiv forvaltning, noe vi ikke har vært bortskjemt med hverken i fylket eller kommunene. De siste årene har vist oss at det å sikre vår egen matproduksjon, er kritisk. Nå gjelder det å følge opp dette med faktiske og konkrete tiltak.

 

Mer om valget finner du her