Meny
image1

Vil gjøre Karmøy best på barn og unge

Han lover barn og unge en tydelig stemme i kommunestyret i Karmøy. Ørjan Fjellkårstad er Senterpartiets toppkandidat i kommunen, og er blant annet opptatt av de viktigste sakene for de yngste.

-Vi har tre slagord på førsteside i valgprogrammet vårt: Bli sett, hørt og forstått. Det legger grunnlaget for vårt møte med barn og unge. Noe av det viktigste vi kan gjøre for dem, er å skape motivasjon og mestringsglede i hverdagen, sier han.

Senterpartiet på Karmøy har gjort flere grep for å sette denne målgruppen på dagsorden.

To av partiets yngste topper valglisten, og det lokale programmet har barn og unge som en av målgruppene.  

På listen over viktige saker, finner vi godt samarbeid mellom det offentlige, eksisterende private og ideelle aktører i barnehagesektoren. Dessuten er det å sikre at elevene i Karmøy-skolen får undervisning av godt kvalifiserte lærere, en prioritert sak. Skal det skje, må arbeidsforholdene i skolen være så gode at lærene blir i jobben.

Ett virkemiddel er å satse sterkere på sosiallærere og helsesykepleiere, i tillegg til å styrke barnevern og pedagogisk psykologisk tjeneste, slik at de som trenger det får tilstrekkelig hjelp og oppfølging.

-Det handler om å gjøre alt for å styrke barn og unge i en tidlig fase i livet. Ser vi samfunnsøkonomisk på det, er det smart å investere nå enn å måtte bruke store ressurser på å reparere skader, sier Ørjan som minner om at en stemme til Senterpartiet, er en stemme på framtiden for de yngste.