Meny

Haugesund Senterparti håper på tredoblet oppslutning ved høstens kommunevalg

Haugesund Senterparti avholdt sitt nominasjonsmøte den 20. mars.

Tor Inge Eidesen som i dag er bystyremedlem for Senterpartiet ble enstemmig nominert til å stå på forhåndskumulert førsteplass på Senterpartiets liste.

Leder av nominasjonskomitéen Bente Helen Bergstøl Norvalls uttrykker stor tilfredshet med å ha fått på plass en liste som både representerer kontinuitet og fornyelse.
- Vi er glade for at Tor Inge vil stille til valg for en periode til. Vi synes han har markert Senterpartiet på en god måte i Bystyret og at han blir respektert for sitt arbeide i Bystyret både blant samarbeidspartnere og i opposisjonen.


- Vi topper laget med 2 nye navn, Siw Irene Bogshamn, gründer fra Hagland og Lilly Charlotte Tvedt som er ungdomskandidaten til Haugesund Senterparti. De 7 første plassene på lista er satt opp i prioritert rekkefølge, resten er satt opp alfabetisk. Vi har en jevn fordeling mellom kjønnene og alle aldersgrupper er representert.

Ordførerkandidat?

- Jeg kan godt kalle meg ordførerkandidat, min sterkeste side er nok å tenke helhet og jobbe for en langsiktig utvikling for byens innbyggere, sier toppkandidaten Tor Inge Eidesen. Fra å være det minste partiet i denne perioden viser ferske meningsmålinger at Senterpartiet har potensiale til å få større innflytelse i Haugesund Bystyre.

tor inge eidesen.jpg
Tor Inge Eidesen

- Hvilke saker vil Senterpartiet prioritere i neste periode?
- Vi er opptatt av å sikre en god utvikling i hele kommunen. Tjenester nært folk! Mer aktivitet i bydelene! Spredtbygde områder som Nordbygdene og Røvær trenger forutsigbarhet og utviklingsmuligheter! Skolestrukturen bør være som den er.

- Vi kommer til å presentere ambisiøse tiltak både innen klima, næring og kultur for å nevne noe.

- Senterpartiet står for en ansvarlig økonomisk politikk og vil prioritere at vi har en sunn kommuneøkonomi. Likevel vil vi love at tilskudd til frivillighet, barne- og ungdomsarbeid og idrett skal økes i årene framover

- Gjennomføring av investeringer i Haraldsvang ungdomsskole, svømmehall og ny idrettshall i idrettsparken blir svært viktig å følge opp.

2. kandidaten, Siw Irene Bogshamn

- Nytt fjes i politikken, hvorfor har du lyst til å komme inn i bystyret?

- Jeg har lyst til å bidra med å påvirke i lokale saker. Nå eller aldri!- Hva brenner du for?

- Jeg er opptatt av tilrettelegging og verdiskapning for små og mellomstore landbruks eller andre bedrifter i distriktene. Vi trenger små lokale samfunn rundt omkring til å videreføre tradisjonene, de lokale ressursene, og trygge oppvekstmiljø.

- Jeg er opptatt av lokal matidentitet. Barn og voksne i dag må ikke glemme hvor maten kommer fra og at vi trenger beitedyr, jamfør karbonlagring i klimaregnskapet og overgang til plantebasert kosthold.

 

Ungdomskandidaten, Lilly Charlotte Tvedt

- Nytt fjes i politikken, hvem er du?

- Jeg er 24 år og jobber for tiden i bowlinghall. På fritiden danser jeg swing og tegner. Ble medlem av Senterungdommen for snart 2 år siden.

- Hvilke politiske saker engasjerer deg?

- Jeg ønsker å gjøre noe godt for lokalmiljøet og regionen vår. Jeg er opptatt av miljøet og energi. Jeg har lyst til at det skal bli bygget flere minihus – et godt boalternativ for studenter og pensjonister for å nevne noen. Og så vil jeg nevne tang og tare. Disse plantene binder masse karbon, og er en ressurs innen flere områder.

– Visste du at tang og tare i kombinasjon med fiskeoppdrett gir mindre avfall og et dyreliv i havet som reduserer lakselus?

Hele listen: 

1.TOR INGE EIDESEN

2.Siw Irene Bogshamn

3.Lilly Charlotte Tvedt

4.Arne Andreassen

5.Johannes Alne

6.Inger Margrethe Eidesen

7.Tor Inge Vormedal

8.Anita Larsen Ask

9.Casper Brochmann

10.Anders Lindahl Eie

11.John Egil Frøystad

12.Knut Bendik Kvala

13.Bente Helen Bergstøl Norvalls

14.Asbjørn Steinar Velde

15.Jan Magne Vikse

16.Gunnlaug Flatebø Vikse

 

Siw_portrett