Meny

Nye Stavanger Senterparti

Finnøy, Rennesøy og Stavanger skal fra og med 01.01.2020 slå seg sammen til en ny kommune. Kommunen skal hete Stavanger og blir landets fjerde største kommune. I forbindelse med sammenslåingen skal lokallaga til Senterpartiet i de tre kommunene slå seg sammen til ett lokallag. Dette skal etter planen skje høsten 2018. Her på denne siden vil du finne informasjon om denne prosessen. 

For å styre prosessen frem mot sammenslåingen har en satt ned ett interim styre

Interimstyre: 

 Magnus Hodnefjell, leder ( Rennesøy) 

Jon Nesheim, nestleder ( Finnøy) 

Kate Elin Nordland, sekretær ( Stavanger) 

Ivar Finnesand, medlem ( Rennesøy) 

Ludvig Skretting, medlem (Finnøy) 

Ingvill Jørgensen, medlem (Stavanger)

Nominasjonskomité for lokalvalget 2019: 


På eit fellesmøte styremøte den 19.mars valgte lokallaga følgende nominasjonskomité

 Siv Ragnhild Bjerga og Torgeir Aarthun (Finnøy)

Øydis Westersjø Nesheim og Ivar Finnesand (Rennesøy) 

Mette Alsvk og John Norland (Stavanger) 

Valgkomite for felles årsmøte høsten 2018: 


På eit fellesmøte styremøte den 19.mars valgte lokallaga følgende valgkomité.

Terjer Hidle, leder (Finnøy)

Arnhild Skretting (Stavanger)

Marte Westersjø Nesheim (Stavanger)