Meny

Universelt utforma fiske og badeplasser

Linda Asbjørnsen. Strand senterparti og medlem i levekårsutvalg

Interpellasjon fra Levekårsmøte den 24.08.22. 

 

Jørpelandsholmen har blitt et flott by-parkområde hvor tilgjengeligheten er super for de aller fleste som vil ferdes der. Personlig vil jeg kalle holmen for et universelt unikum. Det er generelt noen vesentlige ting som savnes, som tilgjengelige bade og fiskeplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

På flere steder i Norge finnes det både universelle og tilgjengelige fiskeplasser, i tillegg til flere tilrettelagte badeplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse tilgjengelige plassene vises også med skilting. Å kunne opplyse om at der finnes tilgjengelige plasser for rullestolbrukere er vesentlig bedre andre steder, enn hva vår egen kommune kan vise til. Dette burde utvilsomt ha vært prioritert høyere enn det har blitt.

De offentlige badestrendene som Strandastøa, Kuvika, Norlys, Barkavika og Holtakrossen burde alle vært utstyrt med både tilgjengelige toaletter og baderamper på sine strender. Badestrendene har alle egnede bygg med blant annet handicap-toaletter. Verre er det for rullestolbrukeren, som må på toalettet å komme seg dit. Både handicap-toalettet på Norlys og i Barkavika er begge plassert på en høyde, uten en tillaget egnet vei til å komme seg dit uten å måtte ha hjelp. Ei heller finnes der et platå hvor man eventuelt kan parkere sin rullestol. Jeg skulle gjerne likt å se en funksjonsfrisk person som vil prøve seg opp til toalettet i manuell rullestol. Ei heller er det tilgjengelige kø/vente eller sitteplass for de som vil måtte ha behov for dette. Ikke alle rullestolbrukere er som Birgit Skarstein. Det er heller ikke bygget et platå utenfor toalettet hvor det skal være mulighet for å kunne parkere sin rullestol, eller sin rullator. På alle offentlige badestrender skulle det også være platåer som er skiltet spesielt for rullestolbrukere som er et platå hvor rullestolbrukeren kan oppholde seg på, om man enten vil ta seg et bad, eller ha en sole-seg-på-plass. Ikke lett å kjøre rullestol i sand.

Barkavika har en baderampe, men som dessverre ikke er brukbar. Denne må totalrenoveres og oppgraderes før den kan tas i bruk. Det er bare noen få som vet at den faktisk er der. Informasjon og skilting er derfor nødvendig for at folk skal få informasjon om at det faktisk finnes tilgjengelige badeplasser.

Vi er også gjort kjent med at sak om universelle badeplasser er tatt opp tidligere, med enstemmig vedtak, uten at det er gjort noe med, eller blitt prioritert.

Senterpartiet ønsker å få framlagt en sak senest i løpet av 1 kvartal 2023 for å belyse kortsiktige og langsiktige tiltak med kostnadsestimat som bør gjøres på de offentlige badeplassene for å bedre tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med kortsiktige tiltak menes tilrettelegging før sommeren 2023. Det vil også være behov for å tilrettelegge for fisking noen plasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen og ber om at dette også tas med i en vurdering av tilgjengelige fiskeplasser. Vi mener at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne involveres i prosessen, samtidig må det undersøkes om det er muligheter for tilskudd til deler av arbeidet.

Håper at saken nå blir tatt på alvor, og at denne blir prioritert før neste badesesong.