Meny
Bilde Alf Henning - sau bil

Sp mener at eldreomsorgen må få et høyere fokus de neste årene

Av Alf Henning Heggheim. Ordførerkandidat Senterpartiet i Strand

Det store bildet er at vi har gode helse- og velferdstilbud i vårt flotte og rike land. Det er godt å bo, og bli gammel i Norge. Likevel, så peker Brennpunkt serien «Bak lukkede dører» som rullet over norske TV skjermer for en tid tilbake noe av skyggesidene av helse-Norge - det som ikke er bra, det som du og jeg vil oppfatte som uverdig. Det gjør vondt å se på. 

I juni la regjeringen frem eldremeldingen «Bo trygt hjemme» der målet er at det skal bli lettere å bo hjemme lengre. Målsettingen er fellesskap, mestring i levende og aldersvennlige lokalsamfunn, egnede boformer, økt bruk av velferdsteknologi, faste team i hjemmetjenesten og ivaretaking av pårørende.

Vi får stadig flere eldre i dette landet, og vi lever lenger. Det krever at også vi i Strand må forberede oss for å kunne gi en verdig og god eldreomsorg til innbyggerne våre i årene som kommer. En verdig og anstendig eldreomsorg betyr at vi skal være sikre på at folk får den hjelpen de trenger, enten det er i eget hjem eller på institusjon. I sentrum står den eldre selv, de pårørende og kommunen. Vi trenger nok folk på jobb i eldreomsorgen i Strand, og at de som jobber der trives slik at de ønsker å fortsette. La de som har anledning og lyst få lov til få jobbe, også om de er pensjonister.

Senterpartiet ønsker at eldreomsorgen må få et enda høyere fokus i årene som kommer. Det å bo på sykehjem skal ikke være en siste oppbevaringsplass. Det skal være et sted man bor, får masse god omsorg – og trives. Og det skal være et sted som har ansatte med kompetanse, som sikrer at de eldre får den hjelpen som trengs.

Vi trenger kjøkken på sykehjemmene, med god og sunn mat, vi trenger aktivitet og ikke minst trenger vi ansatte som har tid til å ta vare på beboerne. I dag har vi altfor få sykepleiere, og framskrivningene viser at fremtiden overhodet ikke ser lys ut. I dag mangler vi cirka 7000 sykepleiere, og SSB anslår at vi vil mangle nærmere 30.000 i 2035. På den samme tiden vil befolkningen på over 80 år nesten dobles. Om neste generasjons eldre skal sikres god eldreomsorg, er vi helt avhengig av å gjøre et krafttak for å få tak i enda flere hender til helsesektoren.

Eldre skal ha mulighet til selv å forme sine liv, bruke sine evner, følge opp sine interesser og ha innflytelse i samfunnet. De eldre er en viktig ressurs for samfunnet og mange har god helse og er aktive deltakere i samfunnslivet. At flere av oss lever lenger er en ressurs. De som har anledning til det kan ta del i frivilligheten i lokalsamfunnet. Over 15 000 årsverk i frivilligheten blir gjennomført av eldre. Det er en ressurs for samfunnet og for den enkelte. Eldre kan bidra inn i frivilligheten, og frivilligheten kan bidra i eldreomsorgen.

Det har i mange år vært kjent at de fleste kommuner i Norge har for lite helsepersonell til å dekke dagens behov, og at vi har store utfordringer foran oss hvis vi ønsker å få flere til å jobbe i offentlig helse og omsorg. For oss i Senterpartiet er det derfor avgjørende at Strand fortsatt er en attraktiv kommune å være ansatt i. Den demografiske utviklingen og flere eldre syke krever økt kapasitet, både i hjemmetjenestene, på sykehjem og i andre tilbud. Senterpartiet mener det må satses på modeller med økt grunnbemanning og hele stillinger, og tilby kompetanseheving for å styrke rekruttering og få ned sykefraværet. De eldre ønsker mest mulig stabilitet rundt seg, vite «hvem» som kommer i dag. Alle vet at dette er helt avhengig av bemanningssituasjonen i helse- og omsorgstjenesten. Altfor ofte sitter beboere alene i lange perioder da ansatte «løper» fra stell til stell. Dette er igjen knyttet opp mot økonomi og prioriteringer. Å samarbeide med de ansattes organisasjoner ser vi på som en forutsetning, og vi vil jobbe for å utarbeide turnuser og ordninger som både gir mer effektive tjenester og bedre arbeidshverdag for de ansatte.

Så er det fryktelig lett å rope på «mer penger». Da vil vi sitere tidligere sykehusdirektør Arne Rui som under overskriften: «Alle løsninger krever tid, og som om ikke dette ikke er nok - mer penger har begrenset effekt. Hvorfor det, spør du kanskje. Forklaringen er like enkel som løsningene er kompliserte. Det finnes rett og slett ikke nok kvalifiserte hender. I mange kommuner og sykehus er det et skrikende behov for folk, særlig pleiere. Å skaffe flere lar seg ikke gjøre over natta, uansett pengetilgang».

Skal vi kunne møte morgendagens utfordringer, må vi derfor tenke nytt. Det må vi gjøre sammen med de eldre, pårørende og kommunens ansatte.